Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jak zapłacić podatek?

30 stycznia 2019, 09:49

Jak zapłacić podatek?

Jak zapłacić podatek?

Płatności m.in. za podatki lokalne można dokonywać bezgotówkowo kartą płatniczą lub przelewem bankowym na konto podane w decyzji podatkowej. Opłat można dokonywać także w kasie urzędu lub w wybranych placówkach pocztowych.

Jak zapłacić podatek i skąd wziąć dane do przelewu?
Wszystkie sprawy związane z uiszczaniem i wyjaśnianiem płatności podatków lokalnych i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz dostarczaniem i aktualizacją informacji i deklaracji podatkowych, jak również deklaracji dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można załatwić przy ul. Grunwaldzkiej 275. W Wydziale Budżetowo-Finansowym funkcjonuje także kasa bezgotówkowa, umożliwiająca płatności kartami płatniczymi.

Wpłat gotówkowych - bez dodatkowych opłat - można dokonywać w następujących miejscach:

 • kasa urzędu w budynku głównym przy ul. Grunwaldzkiej 33,
 • placówki pocztowe zlokalizowane przy ulicach:
  • Pocztowa 9A,
  • Kolejarzy 20,
  • Tysiąclecia 21,
  • Gliniana 12,
  • Abstorskich (dawna Baranowskiego) 3A,
  • Zwycięstwa 9A,
  • Marszałka Józefa Piłsudskiego 27.

Podatki i opłaty można regulować także bez wizyt w urzędzie czy na poczcie, bezpośrednio przelewem bankowym na indywidualny rachunek wskazany w decyzjach.

Obrazek