Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Akcja krwiodawstwa w jaworznickiej Bibliotece

25 stycznia 2019, 09:01

Akcja krwiodawstwa w jaworznickiej Bibliotece

Akcja krwiodawstwa w jaworznickiej Bibliotece

Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie zaprasza do udziału w akcji honorowego oddawania krwi, która odbędzie się we wtorek, 5 lutego 2019 r. Inicjatorem przedsięwzięcia jest Śląski Oddział Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża - Oddział Rejonowy w Jaworznie. Wydarzenie rozpocznie się o godz. 10.00, a zakończenie planowane jest na godz. 16.00.

Celem wydarzenia jest promocja idei honorowego krwiodawstwa, jak również zwiększenie świadomości społecznej o potrzebie organizowania tego typu akcji. Dzielenie się z innymi, tym niezwykle cennym darem, jest wyrazem troski i odpowiedzialności za życie i zdrowie drugiego człowieka.

Obrazek