Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Debata JBO - prezentacja uwag

4 stycznia 2019, 14:22

Debata JBO - prezentacja uwag

Debata JBO - prezentacja uwag

Dzisiaj ostatni dzień na zgłaszanie uwag do nowej procedury budżetu obywatelskiego. Choć VI edycja cieszyła się dużym powodzeniem, nastąpiły zmiany w ustawie o samorządzie gminnym regulujące kwestie związane z budżetem obywatelskim Dlatego też, dla jak najlepszego przygotowania kolejnej edycji, zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji podczas "Otwartej debaty JBO", która odbędzie się we wtorek, 8 stycznia br. o godz. 17.00.

Formularz z uwagami można przesyłać drogą mailową na skrzynkę e-mail: jbo@um.jaworzno.pl bądź listownie: Wydział Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno.

Do pobrania:

Obrazek