Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jeleń"

28 grudnia 2018, 10:15

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeleń

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jeleń"

Do 23 stycznia 2019 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Jeleń” w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożonym do publicznego wglądu po raz drugi w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 10 stycznia 2019 r. (czwartek) w "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna (Dom Kultury w Jeleniu), ul. Wiosny Ludów 1, o godz. 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte z projekcie planu miejscowego, do 6 lutego 2019 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp "Jeleń" w Jaworznie: Ogłoszenie o drugim wyłożeniu i Projekt wyłożony po raz drugi.