Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Akademia Bezpieczeństwa 2018

24 grudnia 2018, 08:00

Akademia Bezpieczeństwa 2018

Akademia Bezpieczeństwa 2018

Dużym zainteresowaniem cieszył się w 2018 roku program "Akademia Bezpieczeństwa". Z warsztatów i prelekcji dotyczących bezpiecznych zachowań skorzystały przedszkolaki, dzieci i młodzież szkolna oraz osoby starsze - narażone w ostatnim czasie na wiele niebezpieczeństw. W ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie podsumowujące to przedsięwzięcie.

Akademia Bezpieczeństwa to działania edukacyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów, organizowanych pod patronatem Prezydenta Miasta Jaworzna. W ramach Akademii odbyły się warsztaty:

  • bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej,
  • wtargnięcie napastnika do szkoły,
  • pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych,
  • "Starsi = bezpieczni".

Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej

Warsztaty były skierowane do uczniów pierwszych klas szkół średnich, a prowadziła je Miejski Rzecznik Praw Konsumenta. Miały na celu przekazanie młodzieży rzetelnej i dokładnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z zawieraniem umów i korzystaniem z urządzeń firm telekomunikacyjnych sieci komórkowych, które niejednokrotnie tak konstruują umowy, aby były niekorzystne dla klienta.

Wtargnięcie napastnika do szkoły

Celem warsztatów było nauczenie uczniów pierwszych klas szkół średnich właściwego zachowania i postępowania w przypadku ataku terrorystycznego - nie tylko na terenie szkoły, a także uświadomienie zagrożeń związanych z agresją, napadem. Zajęcia prowadziła firma wyspecjalizowana w tych właśnie zagadnieniach, której wykładowcy są jednocześnie instruktorami policyjnych sił antyterrorystycznych. W warsztatach dotyczących komunikacji elektronicznej i napastnika w szkole udział wzięło ok. 850 uczniów z wszystkich 7 szkół średnich z terenu naszego miasta.

Pikniki bezpieczeństwa dla szkół podstawowych

Spośród 23 szkół podstawowych wybrano 8 szkół urządzających rodzinne pikniki szkolne i włączono się aktywnie w organizowanie tych imprez poprzez pokazy sprzętu i umiejętności funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji, strażaków z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej i ochotniczych straży pożarnych oraz funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Podczas trwania pikników nauczano zasad udzielania pierwszej pomocy, prowadzono prelekcje nt. bezpiecznych zachowań, rozdawano ulotki, upominki i gadżety dla uczestników imprez. Zorganizowany został również jeden piknik miejski na Stadionie Miejskim Azotania, który był połączony
z zawodami sprawnościowymi strażaków z ochotniczych straży pożarnych oraz uroczystym przekazaniem przez Prezydenta Miasta trzech wozów bojowych dla OSP Byczyna, Osiedle Stałe i Jeleń. We wszystkich piknikach wzięło udział około 4 500 osób.

"Starsi = bezpieczni"

Głównym celem warsztatów było podniesienie świadomości osobom starszym w zakresie poprawy bezpieczeństwa  i zabezpieczania mienia. Z  analiz wynika, że coraz częściej dochodzi do przestępstw, w których poszkodowanymi są osoby starsze i mieszkające samotnie. Odnotowano: 2016 r. - 7; 2017 r. - 23, a do listopada 2018 r. - 16 przestępstw. Na warsztaty zostali zaproszeni seniorzy z Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz innych stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. Głównymi tematami były:

  • jak ustrzec się przed oszustami - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Policji;
  • naciąganie przy zakupach, na co zwrócić uwagę przy zawieraniu umów - Miejski Rzecznik Praw Konsumenta;
  • zagrożenia ze strony czadu - funkcjonariusz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej.

Oprócz tego funkcjonariusze służb mundurowych włączali się do każdych nadarzających się inicjatyw, podczas których mogli dotrzeć do seniorów. Wzięto udział w organizacji dziesiątek spotkań, prelekcji, warsztatów, debat, targów, pikników czy też Tygodnia Seniora. Materiały w tej sprawie pojawiały się w lokalnych mediach, internecie, gazecie przystankowej, plakaty i ulotki rozdysponowano po ośrodkach zdrowia, zakładach pracy i innych instytucjach.

W czerwcu 2018 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło nabór wniosków na tegoroczną edycję „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem Bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2018-2020". W związku z tym Gmina Jaworzno złożyła aplikację pn. "Akademia Bezpieczeństwa - działania edukacyjne na rzecz dzieci, młodzieży i seniorów", która została ogłoszona jednym ze zwycięzców konkursu. W ramach nagrody przyznano naszemu miastu 51 887 zł z przeznaczeniem na zakup mobilnego miasteczka ruchu drogowego oraz materiałów edukacyjnych i promocyjnych wspierających Akademię Bezpieczeństwa.