Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2020: Rozpoczęcie konsultacji - czas na uwagi

21 grudnia 2018, 14:25

Rozpoczęcie konsultacji - czas na uwagi

Rozpoczęcie konsultacji - czas na uwagi

20 grudnia podsumowaliśmy VI edycję Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Podczas konferencji zaprezentowane zostały wszystkie projekty wybrane przez mieszkańców do realizacji w 2019 roku oraz przedstawiona została zbiorcza informacja z realizacji zadań w 2018 r.

W drugiej części spotkania wspólnie z mieszkańcami rozpoczęliśmy dyskusję w temat tego, jaki kształt powinien przybrać budżet obywatelski w kolejnej edycji. Zgodnie z przedstawionym podczas spotkania harmonogramem, na uwagi mieszkańców do nowej procedury, czekamy do 4 stycznia 2019 r.

Wszystkie spostrzeżenia mieszkańców - spisane na formularzach, uwagi wygłoszone podczas konferencji podsumowującej, jak również informacje spisane w trakcie spotkań komisji ds. budżetu obywatelskiego w 2018 roku, zostaną zestawione i zaprezentowane 8 stycznia br. podczas "Otwartej debaty JBO".

Formularz zgłaszania uwag należy dostarczyć do Biura Promocji i Informacji w terminie do 4 stycznia 2019 r.:

  • na adres mailowy: jbo@um.jaworzno.pl,
  • pozostawić w Urzędzie Miejskim w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33 (punkt informacyjny lub pokój 207, II piętro)
  • przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Referat Promocji w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu, ul. Grunwaldzka 33.

Do pobrania: