Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nowy Oddział Urologiczny otwarty

13 grudnia 2018, 14:48

Nowy Oddział Urologiczny otwarty

Nowy Oddział Urologiczny otwarty

W czwartek, 13 grudnia br. w Szpitalu Wielospecjalistycznym w Jaworznie otwarto Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej. Remont był możliwy dzięki dotacji udzielonej przez miasto w wysokości blisko 3,7 mln zł.

Uroczyście wstęgę wraz z dyrektorem jaworznickiego szpitala Józefem Kurkiem, przecięli Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i jego zastępca Monika Bryl, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Dariusz Starzycki i ordynator Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej dr Artur Kuligowski.

Adaptacja pomieszczeń pierwszego piętra szpitala pod działalność Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej wraz z budową infrastruktury oraz zakupem wyposażenia, sprzętu i aparatury medycznej była możliwa dzięki dotacji Gminy Miasta Jaworzna w wysokości blisko 3,7 mln zł. W ramach zadania wykonane zostały roboty budowlane, modernizacja instalacji sanitarnej i wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji wentylacji i klimatyzacji, instalacji gazów medycznych oraz zakupiono niezbędne wyposażenie, sprzęt i aparaturę medyczną

Otwarcie oddziału urologicznego to jedna z większych inwestycji realizowanych w bieżącym roku w jaworznickim szpitalu. W sierpniu zaprezentowano nowo zakupiony aparat mammograficzny z cyfrowym detektorem obrazu za ok. 1,2 mln złotych, a w październiku Jaworznicki Szpital Wielospecjalistyczny otrzymał blisko 159 tys. zł dofinansowania na zakup sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek