Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spalanie odpadów zanieczyszczonego drewna

7 grudnia 2018, 09:25

Created by Freepik

Created by Freepik

W związku z pismem z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach przypominamy, że zabrania się spalania odpadów zanieczyszczonego drewna przez osoby fizyczne w kotłach nieprzystosowanych do tego celu. Szczególnym rodzajem odpadów są odpady z drewna takie jak trociny, wióry, ścinki i zużyte elementy drewniane.

Wiele z tych odpadów stanowi drewno zanieczyszczone różnego rodzaju substancjami konserwującymi, lakierami, spoiwem, są to m.in pozostałości z obróbki płyt wiórowych czy forniru. Spalanie takich odpadów w kotłach nieprzystosowanych do tego celu powoduje emisję do powietrza szkodliwych, rakotwórczych substancji, w tym benzo(a)pirenu, metali ciężkich, formaldehydy, fenoli oraz ftalanów. Takie działanie jest niezgodne z obowiązującymi przepisami i w przypadku wykrycia będzie karane.

Odpady, które mogą być wykorzystane na potrzeby własne np. jako paliwo to "czyste" drewno, które nie jest zanieczyszczone powłokami ochronnymi lub impregnatami.

Poniżej do pobrania pismo z WIOŚ w Katowicach.