Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Harmonogramy odbioru odpadów na 2019 rok

7 grudnia 2018, 13:52

fot. MZNK Jaworzno

fot. MZNK Jaworzno

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie opublikował harmonogramy odbioru odpadów dla zabudowy wielorodzinnej oraz jednorodzinnej na przyszły rok.

Harmonogramy podzielone są na dwa dokumenty - dla zabudowy jednorodzinnej oraz wielorodzinnej. Można znaleźć w nich informacje w jakie dni odbierane są odpady zmieszane, segregowane, biodegradowalne, wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz gdzie i kiedy organizowany jest mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

Harmonogramy odbioru odpadów można pobrać ze strony internetowej www.mznk.jaworzno.pl lub w formie papierowej osobiście w Dziale Gospodarki Odpadami MZNK na Osiedlu Stałym przy ul. Inwalidów Wojennych 5. Do domów jednorodzinnych harmonogramy będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady.

Przypominamy, że harmonogramy odbioru odpadów są również dostępne w darmowej aplikacji mobilnej na smartfony i inne urządzenia o nazwie "Kiedy wywóz".

Do pobrania: