Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Wolontariusze roku 2018 wybrani

6 grudnia 2018, 10:02

Wolontariusze roku 2018 wybrani

Wolontariusze roku 2018 wybrani

W Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie, 5 grudnia br. w Międzynarodowym Dniu Wolontariusza odbyła się uroczysta gala trzeciej edycji konkursu Wolontariusz Roku Miasta Jaworzna. Nagrody zwycięzcom i wyróżnionym wręczył Pełnomocnik Prezydenta Miasta Jaworzna ds. przedsiębiorczości i współpracy społecznej Łukasz Kolarczyk.

Podczas uroczystości nagrodzono dwadzieścia osób - sześć z nich uhonorowano tytułem wolontariusza roku, a pozostali otrzymali wyróżnienia. Ponadto każdy nominowany wolontariusz dostał pamiątkowy dyplom i kwiaty. Uhonorowani społecznicy oraz zaproszeni na galę goście obejrzeli występ artystyczny podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jaworznie.

Laureaci Konkursu Wolontariusz Roku 2018 Miasta Jaworzna:

OBSZAR I - "Profilaktyka, zdrowie, wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych" w kategorii dorośli:

 • Wolontariusz Roku - Renata Talarczyk,
 • Wyróżnienia: Maria Smalcerz , Mieczysława Proksa, Józefa Tomera, Władysława Stolarczyk, Elżbieta Włodarczyk, Stanisława Głownia, Janina Żoczek, Alicja Reza.

OBSZAR I - "Profilaktyka, zdrowie, wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych" w kategorii młodzież:

 • Wolontariusz Roku - Patrycja Rębisz,
 • Wyróżnienia: Kornel Maciuszek i Martyna Wylężek.

OBSZAR I - "Profilaktyka, zdrowie, wsparcie społeczne w tym działania na rzecz rodzin, osób starszych i niepełnosprawnych" w kategorii klub i koło wolontariackie:

 • Wolontariusz Roku: Klub Młodego Wolontariusza - Szkolny Klub Caritas przy SP 2 w Jaworznie

Obszar II - "Edukacja, kultura i sport" w kategorii dorośli:

 • Wolontariusz Roku: Kacper Wójtowicz,
 • Wyróżnienia: Edyta Wiernek.

Obszar II - "Edukacja,kultura i sport" w kategorii młodzież:

 • Wolontariusz Roku: Alicja Pietras,
 • Wyróżnienia: Marek Piwowarczyk.

Obszar III - ekologia i turystyka w tym działania dotyczące ochrony przyrody, opieki nad zwierzętami, zapobieganiu bezdomności zwierząt w kategorii dorosłych:

 • Małgorzata Zacharska - laureatka,
 • Wyróżnienia:  Alicja Spyra i Ewa Gujska.

***

Głównym celem konkursu jest promocja działalności wolontariackiej oraz kształtowanie postaw prospołecznych wśród mieszkańców naszego miasta. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta - z inicjatywy i przy współpracy Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Jaworznie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek