Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

SP20: wspólne działania Gminy i TAURON Wydobycie S.A.

28 listopada 2018, 11:30

Fot. SP20 Jaworzno, archiwum

Fot. SP20 Jaworzno, archiwum

Z inicjatywy prezydenta Jaworzna odbyło się spotkanie władz miasta z zarządem i kadrą kierowniczą TAURON Wydobycie S.A., które miało na celu określenie zadań i przedstawienie propozycji wspólnego działania w związku ze stwierdzonymi uszkodzeniami w Szkole Podstawowej Nr 20 w Jaworznie będącymi wynikiem ujawniania się wpływów eksploatacji górniczej prowadzonej przez ZG Sobieski.

Podczas rozmów z prezydentem Pawłem Silbertem, prezes TAURON Wydobycie S.A. Zdzisław Filip wykazał pełną wolę współpracy i zadeklarował wykonanie ekspertyzy, która określi stan techniczny i wskaże wnioski dotyczące ewentualnego użytkowania budynku szkoły. W ramach bieżącego działania, władze firmy TAURON zadeklarowały również pomoc gminie w organizacji zajęć uczniom w nowych miejscach - trwają rozmowy dotyczące m.in. partycypowania firmy w kosztach dojazdów oraz zapewnienia wyżywienia dla dzieci. Strategiczne działania dot. budynku będą podejmowane po uzyskaniu kompleksowej ekspertyzy.

Szkoła w Byczynie została czasowo zamknięta z uwagi na ujawniające się dynamicznie wpływy eksploatacyjne skutkujące wystąpieniem uszkodzeń budynku. Na miejscu, oględzin dokonali inspektor nadzoru budowlanego, pracownicy Urzędu Miejskiego oraz przedstawiciele TAURON Wydobycie S.A. Wydział Edukacji sprawdza możliwość zapewnienia uczniom zajęć w innych budynkach na terenie miasta. Harmonogram zajęć zostanie wkrótce przekazany rodzicom. W razie konieczności zapewniony zostanie również transport do budynków, w których będzie kontynuowane nauczanie.