Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ewakuacja SP 20 zakończona

27 listopada 2018, 12:14

Po porannej decyzji prezydenta Pawła Silberta, zakończona została ewakuacja Szkoły Podstawowej Nr 20 w Byczynie, która uległa uszkodzeniom pod wpływem wstrząsów górniczych. Większość dzieci została już odebrana przez rodziców, część została ulokowana w Klubie NIKO. Na miejscu pozostał tylko niezbędny personel i odpowiednie służby.
 
Ze względu na poważny stan budynku, naruszonego szkodami górniczymi, jutrzejsze (28.11.2018) zajęcia w szkole zostały odwołane, prowadzone będą zajęcia opiekuńczo-wychowcze w pobliskich placówkach. Dziękujemy rodzicom za zrozumienie i szybką reakcję na zawiadomienie szkoły. Wkrótce uczniowie oraz nauczyciele zostaną przydzieleni do innych placówek. Harmonogram zajęć zostanie przekazany rodzicom. Zapewniony zostanie również transport do szkół, w których będzie kontynuowane nauczanie. 
 
O sytuacji budynku zostały natychmiastowo poinformowane służby nadzoru budowlanego, Kuratorium Oświaty w Katowicach oraz Wydział Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Na miejscu były obecne służby TAURON Wydobycie S.A. Podjęte zostały działania w celu dokładnego sprawdzenia stanu technicznego budynku szkoły i przyszłego użytkowania.