Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Nagrody za upowszechnianie kultury

13 listopada 2018, 09:57

Nagrody za upowszechnianie kultury

Nagrody za upowszechnianie kultury

W dniu Odzyskania przez Polskę Niepodległości wręczone zostały Nagrody Prezydenta Miasta za całokształt działalności lub osiągnięcia w zakresie twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Tegorocznymi laureatami zostali Wojciech Lichtańśki, Zbigniew Woszczyna i Anna Jachimczyk.

Konkursowa kapituła wybiera zwycięzców spośród zgłoszonych osób w następujących kategoriach:

  1. za osiągnięcia w dziedzinie kultury i sztuki - za wybitne osiągnięcia w zakresie: twórczości literackiej, teatralnej, muzycznej, plastycznej i filmowej,
  2. za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury - za wybitne osiągnięcia w zakresie: propagowania czytelnictwa, muzealnictwa, muzyki,teatru, plastyki, tańca, fotografii i filmu, inicjowania nowatorskich formy życia społeczno-kulturalnego, upowszechniania jaworznickiej kultury i sztukę w kraju i za granicą oraz za ochronę dziedzictwa kulturowego,
  3. z okazji jubileuszu twórczego - za wybitne osiągnięcia artystyczne,twórcze oraz działania na rzecz upowszechniania i promocji kultury oceniane na podstawie dorobku artystycznego kandydatów.

W bieżącym roku złożono 12 wniosków. Za osiągnięcia w dziedzinie kultury nagrodę otrzymał Wojciech Lichtański - muzyk saksofonista, kompozytor jazzowy, aranżer, autor kilku płyt jazzowych. W drugiej kategorii - za działalność w dziedzinie upowszechniania kultury nagrodzony został Zbigniew Woszczyna - mecenas kultury, prowadzi Jazz Club Muzeum, do którego sprowadza międzynarodowe gwiazdy muzyki. Ponadto za jubileusz twórczy nagrodzona została Anna Jachimczyk - instruktor MCKiS, która kultywuje i upowszechniania rodzimy folklor.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy wielu kolejnych sukcesów.

ObrazekObrazekObrazek