Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Akademia Geologii w GEOsferze

8 listopada 2018, 09:07

Akademia Geologii w GEOsferze

Akademia Geologii w GEOsferze

Ośrodek Edukacji Ekologiczno – Gelogicznej zaprasza młodzież młodzież szkół ponadgimnazjalnych oraz starszych klas szkół podstawowych na geologiczną podróż w świat paleontologii. Podczas zajęć 23 listopada br., uczniowie będą mieli okazję zapoznania się z elementami geologicznej skali czasu, dowiedzą się co to jest palinologia i zobaczą na własne oczy głowonogi – te skamieniałe oczywiście!

Warsztaty odbędą się w piątek, 23 listopada br. w godzinach : 10:00, 11:00 i 12:00 i potrwają 45 minut. Chęć udziału w warsztatach szkoły zgłaszają mailowo na adres geosfera@um.jaworzno.pl

Wystawa okazów:

dr Michał Rakociński – AMONITY – władcy kopalnych mórz i oceanów
Amonity stanowią jedną z najbardziej intrygujących i popularnych grup skamieniałości. Jest to grupa wymarłych głowonogów, które żyjąc przez ponad 340 milionów lat w erach paleozoicznej i mezozoicznej dostarczyły ogromnej ilości skamieniałości. Na stanowisku pokazowym zaprezentowane zostaną spektakularne skamieniałości tych władców kopalnych mórz i oceanów.

Zajęcia:

dr Wojciech Krawczyński – Datowanie dziejów Ziemi
Opowieść o czasie geologicznym, historii jego badania i poznania wieku Ziemi. Prelekcja przedstawia również metody pomiaru wieku bezwzględnego, oparte głównie na izotopach promieniotwórczych oraz metody określania wieku względnego (metody litostratygraficzne, np. następstwo zdarzeń oraz metody biostratygraficzne posługujące się skamieniałościami przewodnimi). Porusza też kwestię tworzenia podziałów dziejów naszej planety zawartych w tabeli stratygraficznej.

mgr Marcelina Kondas - "Małe też jest piękne – palinologia" Palinologia to gałąź paleontologii badająca głównie zarodniki roślin i grzybów, a także organizmy fitoplanktonowe. Pozwala na precyzyjne datowanie osadów, opis, rekonstrukcję dawnych środowisk oraz posiada bardzo praktyczny wymiar – jest wykorzystywana podczas poszukiwań ropy naftowej i gazu.

Obrazek