Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Zmiany terminu odbioru odpadów w listopadzie

31 października 2018, 10:01

Zmiany terminu odbioru odpadów w listopadzie - fot. MZNK Jaworzno

Zmiany terminu odbioru odpadów w listopadzie - fot. MZNK Jaworzno

Miejski Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Jaworznie informuje, że w związku z dniami wolnymi od pracy w listopadzie zmienia się termin odbioru odpadów w zabudowie jednorodzinnej.

Za 1 listopada odbiór odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych będzie zorganizowany w sobotę, 3 listopada. Za 12 listopada odbiór odpadów komunalnych z budynków jednorodzinnych będzie zorganizowany w sobotę, 17 listopada. Dodatkowo w dniach 3 i 17 listopada nie będą funkcjonowały zaplanowane na te dni mobilne punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.