Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Prezentacja i dyskusja dot. przestrzeni w Borach

30 października 2018, 12:24

Prezentacja i dyskusja dot. przestrzeni w Borach

Prezentacja i dyskusja dot. przestrzeni w Borach

Wczoraj w Szkole Podstawowej nr 14 odbyła się prezentacja koncepcji oraz dyskusja dotycząca zagospodarowania przestrzeni w Borach w ramach projektu "Miasto Siedmiu Rynków". Podczas spotkania z projektantem mieszkańcy zapoznali się z dwoma wariantami propozycji tego, jak może wyglądać centralna przestrzeń dzielnicy.

Każdy z przedstawionych wariantów zawiera szczegółowe rozwiązania dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Borach. Propozycje są podobne, różnią się jednak rodzajem materiałów, z jakich mają być wykonane poszczególne elementy infrastruktury. Na spotkaniu szczegółowo omówiono każdy z elementów.

Do 15 listopada br. mieszkańcy mają czas na zgłaszanie swoich spostrzeżeń dotyczących zaproponowanych koncepcji lub mogą opowiedzieć się za jedną z nich. Uwagi i propozycje można zgłaszać na adres mailowy: pi@um.jaworzno.pl.

Spotkanie podsumowujące zaplanowano na koniec listopada br.

Poniżej dwa warianty koncepcji zagospodarowania przestrzeni na Borach.

WARIANT "A" WARIANT "B"