Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Doświetlanie przejść dla pieszych

11 października 2018, 12:00

Doświetlanie przejść dla pieszych - fot. MZDiM Jaworzno

Doświetlanie przejść dla pieszych - fot. MZDiM Jaworzno

Już we wszystkich zapowiadanych przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów lokalizacjach pojawiły się słupy wraz z oprawami, które mają doświetlić wybrane przejścia dla pieszych w całym mieście. Jest to kontynuacja działań rozpoczętych już w poprzednich latach, zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa w obrębie przejść dla pieszych.

Prace te polegają przede wszystkim na zabudowie dodatkowych elementów infrastruktury w rejonie przejść dla pieszych. W tym roku MZDiM skupił się na dodatkowych lampach, dzięki którym rejon przejść jest dla kierujących samochodami - jak i samych pieszych - dużo bardziej widoczny.

Część nowych lamp już świeci - m.in. przy ul. Armii Krajowej, Starowiejska/Kalinowa, Domsa/Insurekcji Kościuszkowskiej, Krakowska/Cezarówka Dolna. Pozostałe w najbliższym czasie będą sukcesywnie podłączane.

Przypominamy, że oprócz tych działań, MZDiM w bieżącym roku zamontował specjalną folię odblaskową na słupkach znaków przy przejściach, co sprawia, że przejście jest jeszcze widoczniejsze.

ObrazekObrazekObrazekObrazek