Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworznicki Dzień dla Biznesu

10 października 2018, 14:07

Jaworznicki Dzień dla Biznesu

Jaworznicki Dzień dla Biznesu

W środę, 10 października 2018r. odbył się "Jaworznicki dzień dla biznesu". Podczas spotkania swoimi doświadczeniami dzielili się przedsiębiorcy, przedstawiciele rządu i samorządu, m.in. Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert i Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki.

W Jaworznickim Dniu dla Biznesu weźmie udział 70 uczestników - przedstawicieli różnych instytucji i pracodawców.

Wydarzenie zorganizowane zostało przez: Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie wraz z Urzędem Miejskim w Jaworznie, Izbą Skarbową w Jaworznie, Jaworznicką Izbą Gospodarczą oraz Jaworzno Biznes Mixer. To II edycja przedsięwzięcia zainicjowanego przez sektor publiczny - poświęcona lokalnym przedsiębiorcom. Celem wydarzenia było przybliżenie tematyki rynku pracy. Podobnie jak w pierwszej edycji, uczestnikami wydarzenia byli lokalni przedsiębiorcy, przedstawiciele instytucji oraz środowisko nauki - kreatorzy rynku pracy.

Spotkanie  miało formę prezentacji, paneli dyskusyjnych oraz punktów konsultacyjnych. W trakcie prezentacji omówiono trendy związane z lokalnym rynkiem pracy. Panele dyskusyjne dotyczyły tematów: "Potencjał firm - Jak go budować" oraz "Rynek pracy - stan obecny, wyzwania, przyszłość".

Patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Miasta Jaworzna Paweł Silbert.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek