Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2019: Mieszkańcy oddali blisko 18 tys. głosów

2 października 2018, 19:56

2 października br. - w obecności mieszkańców i pracowników urzędu - komisyjnie otwarto urny ze wszystkich punktów konsultacyjnych.

2 października br. - w obecności mieszkańców i pracowników urzędu - komisyjnie otwarto urny ze wszystkich punktów konsultacyjnych.

Blisko 18 tys. głosów oddano na projekty lokalne i ogólnomiejskie złożone w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok. Dzisiaj - w obecności mieszkańców i pracowników urzędu - komisyjnie otwarto urny ze wszystkich punktów konsultacyjnych.

Złożone przez jaworznian formularze do głosowania zostały uporządkowane i przeliczone. Następnie zostaną przekazane do weryfikacji pracownikom urzędu. Po weryfikacji, zespoły powołane przez Prezydenta Miasta rozpoczną sumowanie poprawnie oddanych głosów i ustalą wyniki głosowania. Zwycięskie projekty poznamy w listopadzie br.

Zestawienie niezweryfikowanych głosów oddanych na projekty lokalne w poszczególnych obszarach konsultacyjnych oraz liczba głosów oddanych w budżecie ogólnomiejskim.

Obrazek