Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Pamięci Ofiar sowieckiej agresji

17 września 2018, 14:44

Pamięci Ofiar sowieckiej agresji

Pamięci Ofiar sowieckiej agresji

By uczcić ofiary sowieckiej agresji, w 79. rocznicę napaści Związku Radzieckiego na Polskę, prezydent Paweł Silbert wraz ze swoim zastępcą Tadeuszem Kaczmarkiem, Poseł na Sejm RP Dariusz Starzycki oraz Paweł Kamiński - syn gen. Feliksa Kamińskiego zamordowanego w Charkowie - złożyli kwiaty przy tablicy upamiętniającej jaworznian zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednoje. Osiem lat temu w tym miejscu został posadzony długowieczny Dąb, który ma być symbolem nieustającej pamięci o ofiarach zbrodni katyńskiej.

Pamięć pomordowanych uczcili również przedstawiciele Stowarzyszenia Katolickiego "Przyjaźń Jaworznicka" - Łukasz Curyło i Marek Migas oraz młodzież.

Paweł Kamiński - syn zamordowanego w Charkowie gen. Feliksa Kamińskiego, oraz członkowie jego rodziny oddali hołd zmarłemu generałowi. Przyjazd z Warszawy po 5 latach nieobecności w mieście, spowodowany był również nadaniu w lutym tego roku jednej z jaworznickich ulic imieniem gen. Feliksa Kamińskiego.

W liście Paweł Kamiński, tak dziękował za podjęcie takiej decyzji: - Z nieukrywaną satysfakcją przyjąłem decyzję Rady Miejskiej w Jaworznie o nadaniu nazwy ulicy imieniem Mojego Ojca generała Feliksa Kamińskiego. Przyznaję, że inicjatywa ta była dla mnie zaskoczeniem, ponieważ się jej nie spodziewałem i osobiście o nią nie zabiegałem. Dziękuję szczególnie wszystkim osobom zaangażowanym we wniosek o nadanie nazwy ulicy, radnym oraz Prezydentowi Miasta Jaworzna. Dziękuje im za pamięć, życzliwość oraz docenienie zasług mojego Ojca zarówno dla miasta, jak i Polski. Jestem w bardzo podeszłym wieku, skończyłem w tym roku 90 lat, a wyróżnienie to uwieńcza moje starania o upamiętnienie osoby Mojego Ojca i sprawiło mi oraz mojej rodzinie ogromną radość.

***

Na pamiątkowej tablicy "Dębu Pamięci", który powstał z inicjatywy Stowarzyszenia Katolickiego Przyjaźń Jaworznicka, znajdują się nazwiska czternastu jaworznian - ofiar zbrodni katyńskiej, które zostały zgładzone bez procesów i wyroków.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek