Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ruszają kontrole posesji

12 września 2018, 11:53

Ruszają kontrole posesji

Ruszają kontrole posesji

W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym Straż Miejska w Jaworznie rozpoczyna kontrole posesji pod kątem spalania odpadów w celu ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego miasta. Podczas kontroli sprawdzane będą paleniska kotłów i pieców grzewczych oraz paliwo jakiego mieszkańcy używają do ogrzewania posesji. Dodatkowo kontrolowane będą czystość na posesji, sposób pozbywania się nieczystości płynnych i inne obowiązki właścicieli posesji wynikające z przepisów prawa.

W uzasadnionych przypadkach, w celu zgromadzenia dodatkowego materiału dowodowego, w związku z ujawnieniem spalania odpadów podczas kontroli posesji strażnicy będą mogli pobrać próbkę popiołu z palenisk, a następnie przekażą ją do badania w Centralnym Laboratorium Pomiarowo-Badawczym. Ponadto sprawdzana będzie wilgotność biomasy stałej przeznaczonej przez mieszkańców do ogrzewania domów.  

Podczas kontroli funkcjonariusze będą także prowadzić akcję informacyjną dotyczącą wprowadzonej w zeszłym roku "uchwały antysmogowej".

W wypadku podejrzenia nielegalnego spalania odpadów prosimy o kontakt telefoniczny z dyżurnym Straży Miejskiej pod bezpłatnymi całodobowymi numerami 986 lub 32 61 81 618.