Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Forum Organizacji Pozarządowych

7 września 2018, 13:37

Jaworzniccy społecznicy spotkali się po raz kolejny z przedstawicielami samorządu podczas Forum Organizacji Pozarządowych.

Jaworzniccy społecznicy spotkali się po raz kolejny z przedstawicielami samorządu podczas Forum Organizacji Pozarządowych.

Jaworzniccy społecznicy spotkali się po raz kolejny z przedstawicielami samorządu podczas Forum Organizacji Pozarządowych. Spotkanie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia wiedzy w zakresie realizacji zadań publicznych. Po raz drugi wydarzenie odbyło się w Ośrodku Edukacji Ekologiczno-Geologicznej "GEOsfera".

Spotkanie rozpoczęła zastępca prezydenta Monika Bryl, która przywitała zebranych gości.

- Współpraca Gminy z organizacjami pozarządowymi, to jeden z priorytetów działania samorządu - mówi Zastępca Prezydenta Miasta, Monika Bryl. - Praca jaką wykonują organizacje cementują więzi lokalnych społeczności. Doceniam ogromne zaangażowanie i pasję społeczników.

Na początku omówiono i podsumowano bieżącą współpracę Urzędu Miejskiego z organizacjami pozarządowymi. Podczas forum uczestnicy mogli wysłuchać prelekcji z zakresu RODO - dotyczącej ochrony danych osobowych po 25 maja 2018 r., następnie wzięli udział w warsztatach z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej prowadzone przez przedstawicieli Polskiej Grupy Ratownictwa Medycznego.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek