Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejska debata oświatowa

5 września 2018, 15:35

Vulcan kompetencji w śląskich samorządach

Vulcan kompetencji w śląskich samorządach

3 i 4 września w Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 1 w Jaworznie odbyły się debaty oświatowe zorganizowane w ramach projektu "Vulcan kompetencji w śląskich samorządach" realizowanego przez firmę VULCAN Sp. z o. o. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacji Rozwój, Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.1. Wysoka jakość systemu oświaty. W debatach wzięło udział ponad 220 mieszkańców miasta, w tym. m.in. zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek.

Pierwszego dnia Uczestnicy - dyrektorzy, nauczyciele, rodzicie i uczniowie, podczas pracy warsztatowej w czterech grupach jednorodnych, opracowali katalog czynników ułatwiających i utrudniających kształtowanie kompetencji kluczowych w miejskich jednostkach oświatowych oraz wytypowali priorytetowe, ich zdaniem, kompetencje. Za najważniejsze wspólnie uznali: umiejętność uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, porozumiewanie się w języku ojczystym, porozumiewanie się w języku obcym oraz inicjatywność i przedsiębiorczość.

Drugiego dnia przedstawiciele miejskich jednostek samorządowych, instytucji kultury, organizacji pozarządowych, nauczycielskich związków zawodowych, pracodawcy oraz Radni Rady Miejskiej w Jaworznie wypracowali katalog rozwiązań w zakresie wsparcia szkół w rozwijaniu wskazanych kompetencji kluczowych uczniów oraz wybrali, ich zdaniem, trzy najważniejsze: umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość oraz porozumiewanie się w języku ojczystym.

Kolejnym krokiem będzie wypracowanie przez zespół przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego oraz miejskich jednostek oświatowych, na podstawie zebranych materiałów i diagnozy stanu obecnego, lokalnego planu rozwoju oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych dla wszystkich 50 przedszkoli, szkół i placówek w mieście. Integralną częścią opracowanego planu będzie harmonogram działań związanych z wdrożeniem w podległych szkołach i placówkach procesowego wspomagania.

Lokalny plan strategiczny będzie stanowić podstawę podjęcia działań wspomagających w szkołach i placówkach oświatowych od września roku szkolnego 2019/2020.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek