Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2019: Zakończyła się ocena merytoryczna

4 września 2018, 15:34

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach JBO na 2019 rok.

Zakończyła się ocena merytoryczna wniosków złożonych przez mieszkańców w ramach JBO na 2019 rok.

Zakończyła się ocena wniosków w 6. edycji budżetu obywatelskiego. Pod głosowanie poddane zostaną te, które przeszły pozytywnie ocenę formalną oraz merytoryczną. Poniżej publikujemy wykaz wszystkich wniosków wraz z ich końcową oceną.

Przypominamy, że głosowanie na zadania, które mają szansę realizacji w 2019 r. rozpoczyna się 14 września i potrwa do 28 września br.

Karty do głosowania dostępne będą w wersji "papierowej" (w punktach konsultacyjnych) oraz "do pobrania" na stronie www.jbo.jaworzno.pl. Można wybrać także głosowanie za pośrednictwem panela do głosowania umieszczonego na www.jbo.jaworzno.pl. Obie formy głosowania (papierowa i elektroniczna) rozpoczną się od 14 września. Ważne, aby zdecydować się na jedną formę oddania głosów. W przeciwnym razie głosowanie będzie nieważne. W tym roku także można głosować na zadania dzielnicowe i ogólnomiejskie - czyli mamy do wykorzystania 2 głosy.

Do pobrania:

Szczegółowe informacje dotyczące budżetu obywatelskiego udzielane są przez pracowników Referatu Inicjatyw i Konsultacji Społecznych w Biurze Promocji i Informacji, pod numerami telefonów: (32) 618 15 82, (32) 618 18 95.