Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Awans zawodowy nauczycieli

4 września 2018, 15:11

Awans zawodowy nauczycieli

Awans zawodowy nauczycieli

We wtorek, 4 września br., zastępca prezydenta Tadeusz Kaczmarek wręczył akty mianowania 19 nauczycielom z jaworznickich placówek oświatowych. Przed ich wręczeniem nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie.

Zasady uzyskiwania awansu zawodowego nauczyciela wprowadziła Karta Nauczyciela. Uzyskanie awansu poprzedzone jest trwającym 2 lata i 9 miesięcy stażem zawodowym, w trakcie którego nauczyciele muszą wykazać się wieloma umiejętnościami, a także wiedzą pedagogiczną. Awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego kończy się pozytywną oceną dorobku zawodowego oraz zdanym egzaminem.

Akty mianowania otrzymali: Paweł Lisowski - SP 13, Marek Olszewski - CKP, Bożena Drewniak - CKZiU, Bożena Grudnik-Opitek - SOSW, Aleksandra Igies - PM 12, ks. Michał Jamroś - SP 5, Katarzyna Machaj - SP 10, Katarzyna Marunowska - SP 10, Magdalena Tomasik - SP 20, Agnieszka Woźnica - SP 3, Joanna Ciołczyk - PM 4, Katarzyna Wilkosz-Grześkowiak - SP 10, Marta Chowaniec - SP 10, Paulina Kaducka - PM 15, Beata Porwit - PM 15, Aleksandra Guśtak - SP 15, Katarzyna Żak - SP 16, Bartosz Banasik - PSM oraz Adam Dobrowolski - PSM.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek