Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Kolejna interwencja prezydenta ws garbarni

22 sierpnia 2018, 15:05

Urząd Miejski w Jaworznie otrzymał sprawozdanie z badań prób gleby pobranej na terenie zakładu „Garbarnia Szczakowa” S.A., które to badania zostały przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach (WIOŚ). Według Wojewódzkiego Inspektoratu badania nie wykazały przekroczenia dopuszczalnych wartości substancji niebezpiecznych w ziemi.

Taki wynik może zaskakiwać, bowiem wszechobecny odór dalej stanowi poważną uciążliwość dla mieszkańców Szczakowej. Trudno określić, czy przyczyną braku rzeczywistej diagnozy problemu jest wybrana przez WIOŚ  metodyka badań, czy ograniczenia wynikające z obowiązujących przepisów, ale sprawa wymaga natychmiastowego rozwiązania i naturalnym oczekiwaniem było, że Urząd Miejski w Jaworznie liczył na realne wsparcie podmiotu odpowiedzialnego za ochronę środowiska w województwie.

Jestem bardzo rozczarowany wynikami inspekcji WIOŚ. Skoro uznano, że wszystko jest zgodnie z prawem, w miejscu gdzie ludzie nie dają rady żyć, to znaczy, że to prawo jest do niczego. A to z kolei znaczy, że należy je zmienić – mówi Paweł Silbert, prezydent Jaworzna. I w tym kontekście, ci którzy nawołują, by poruszyć niebo i ziemię, by ten stan rzeczy zmienić mają zwyczajnie rację. Zrobiliśmy bardzo dużo, by zmusić właścicieli garbarni do złagodzenia skutków ich działalności dla otoczenia. Przez jakiś czas było lepiej, teraz znów jest fatalnie, choć rzekomo ma to być chwilowe. Przykro mi, ale im nie wierzę. Dlatego zaproponuję mieszkańcom otoczenia garbarni byśmy wspólnie wystąpili o taką zmianę przepisów prawnych, które by uniemożliwiały działalność tak fatalnie uciążliwą dla otoczenia. Powinni się tym zająć jak najszybciej legislatorzy na poziomie krajowym. Przedsiębiorcy muszą w końcu liczyć się z tym, że ludzie z ich otoczenia chcą spokojnie i zdrowo żyć – dodaje prezydent Silbert.

Prezydent Miasta skierował w trybie pilnym pismo do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, w którym domaga się podjęcia realnych działań. To nie pierwsza sytuacja, w której Garbarnia mocno oddziałuje na otoczenie i mieszkańców. Lista podjętych przez miasto czynności jest długa, od kontroli, poprzez interwencję w regionalnych instytucjach ochrony środowiska, włącznie z decyzjami administracyjnymi. Problem jednak cały czas jest zgłaszany przez mieszkańców, którzy nie mogą normalnie żyć w takich warunkach.

Prezydent Miasta Jaworzna, decyzją z 24 marca 2017 r., zobowiązał „Garbarnię Szczakowa” S.A. do wykonania działań ograniczających oddziaływania na środowisko w zakresie uciążliwości odorowych z terenu zakładu, polegających m.in. na:
- wyeliminowaniu odorów z tzw. magazynu odpadów poflotacyjnych poprzez wykonanie remontu magazynu
- wyeliminowania odorów z tzw. zbiornika uśredniającego
- prowadzenie stałego monitoringu w zakresie emisji odorów na terenie zakładu