Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Żłobek - nabór uzupełniający

8 sierpnia 2018, 14:21

Żłobek - nabór uzupełniający

Żłobek - nabór uzupełniający

Z uwagi na brak jednej osoby zakwalifikowanej do przyjęcia do Miejskiego Żłobka - kandydatki posiadającej status na rynku pracy jako osoba pracująca przebywająca na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim - ogłoszony został nabór uzupełniający. Nabór zostanie przeprowadzony w terminie od 16 sierpnia 2018 r. do 21 sierpnia 2018 r.

Kandydatki zobowiązane są do złożenia Formularza rekrutacyjnego z załącznikami wraz z zaświadczeniem od pracodawcy o przebywaniu na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim - w siedzibie Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój 105 w godzinach pracy Urzędu.

W związku z zakwalifikowaniem do projektu pn. "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do 3 lat w Jaworznie" w ramach I naboru dziecka niepełnosprawnego - nie przewiduje się naboru dzieci z niepełnosprawnościami.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są na stronie internetowej www.um.jaworzno.pl w zakładce - Nasze Miasto / Żłobek Miejski oraz w budynku Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5 (parter).