Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Radni podjęli decyzję dotyczącą MPO

26 lipca 2018, 15:47

Radni podjęli decyzję dotyczącą MPO

Radni podjęli decyzję dotyczącą MPO

Dominujący udziałowiec Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. - firma ENERIS (75,58% udziałów w kapitale podstawowym Spółki), zwróciła się do Gminy Miasta Jaworzna - mniejszościowego Wspólnika, (posiadającego 24,41% udziałów) o rozwiązanie Spółki. Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej - 26 lipca, miejscy radni pochylili się nad rozpatrzeniem wniosku Zarządu MPO i podjęli uchwałę dotyczącą zakończenia działalności przedsiębiorstwa.

Takie działanie Zarządu podyktowane jest przede wszystkim aktualną niekorzystną sytuacją ekonomiczną Spółki oraz wynika z analizy warunków panujących na rynku usług, obejmujących odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i przemysłowych. Zarząd Spółki wskazuje na brak perspektyw na pozyskanie nowych dochodowych kontraktów jak i na zwiększenie rentowności na dotychczas prowadzonej działalności.

Do końca roku 2015 MPO sp. z o.o. obsługiwało w zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów komunalnych Jaworzno, Chrzanów, Libiąż oraz Babice. Na przestrzeni lat 2016 - 2018 Spółka brała udział w przetargach na wywóz i zagospodarowanie odpadów w następujących gminach: Chrzanów, Libiąż, Babice, Kęty, Liszki, Osiek, Tomice, Zabierzów, Jaworzno, Żory, Zabrze, Czechowice-Dziedzice i Krzeszowice - niestety spółka te przetargi przegrywała. Z uwagi na niekorzystne dla Spółki rozstrzygnięcia przetargów na przestrzeni ostatnich trzech lat na realizację podstawowej działalności, jaką jest wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, przychody w porównaniu do roku 2015 uległy znacznemu zmniejszeniu.

W ubiegłym roku, MPO przegrało bardzo ważny przetarg na odbiór odpadów w Jaworznie. Utrata przez spółkę kontraktu, który dostarczał firmie większość przychodów, spowodowało utratę rentowności i generowanie strat. Aktualnie MPO sp. z o.o. realizuje jeszcze kontrakty przemysłowe w zakresie odbioru i transportu odpadów przemysłowych z firmami przemysłowymi, jak i produkcyjnymi, a także umowę na utrzymanie zieleni przydrożnej i urządzonej w naszym mieście. Ta działalność nie pozwala jednak na utrzymanie firmy. W tej sytuacji Zarząd, nie widząc szans na poprawę sytuacji i prowadzenia dalszej działalności złożył wniosek o rozwiązanie spółki.

Jak deklarują przedstawiciele spółki, część pracowników znajdzie zatrudnienie w Grupie ENERIS, niewykluczone jest także, że część podejmie pracę w strukturach Gminy. Przypomnijmy, że już w 2017 roku, a więc po utracie głównego kontraktu, grupa pracowników znalazła zatrudnienie u nowych pracodawców.