Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

24 lipca 2018, 12:52

Sesja Rady Miejskiej

Sesja Rady Miejskiej

W czwartek, 26 lipca br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 5 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
  2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
  3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
  4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie.
  5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie opłat za korzystanie z rowerów w ramach systemu Jaworznickiego Roweru Miejskiego.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.