Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

JBO 2019: Rozpoczyna się weryfikacja merytoryczna

12 lipca 2018, 15:27

JBO 2019

JBO 2019

Zakończyła się formalna ocena wniosków. Komisje zweryfikowały 66 propozycji mieszkańców - 16 do budżetu ogólnomiejskiego i 50 do budżetu dzielnicowego.

Na etapie oceny formalnej odrzucono 4 propozycje, które nie spełniły wymagań formalnych. Do oceny merytorycznej przekazane zostaną łącznie 62 wnioski.

Przed nami drugi etap weryfikacji, teraz pracę rozpoczną Wydziały merytoryczne UM i jednostki podległe gminie, które skontrolują m.in. zgodność zadań z definicją zadania publicznego oraz własność terenów, na których zaplanowane są poszczególne przedsięwzięcia wraz z kosztorysami tych projektów.

Weryfikacja merytoryczna zgodnie z harmonogramem potrwa do końca sierpnia. We wrześniu poznamy ostateczną liczbę zadań poddanych pod głosowanie w VI edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Poniżej wykaz wniosków spełniających wymagania formalne.