Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Od 2 lipca urząd czynny od 7-ej

26 czerwca 2018, 13:55

Od 2 lipca urząd czynny od 7-ej

Od 2 lipca urząd czynny od 7-ej

Przypominamy, że podobnie jak w latach ubiegłych, w okresie wakacyjnym Urząd Miejski zmieni godziny pracy. Od 2 lipca do 31 sierpnia urzędnicy wszystkich wydziałów będą rozpoczynali pracę godzinę wcześniej.

Zmiana godziny otwarcia urzędu nie jest związana z wydłużeniem czasu pracy, dlatego interesanci muszą się także liczyć z wcześniejszym zamknięciem biur magistratu.

Godziny pracy Urzędu Miejskiego w Jaworznie w terminie 2 lipca - 31 sierpnia 2018 r.:

 • poniedziałek - środa - 7.00 - 15.00,
 • czwartek - 7.00 - 16.00,
 • piątek - 7.00 - 14.00.

W okresie wakacyjnym utrzymane zostaną również zmienione godziny funkcjonowania Wydziału Spraw Obywatelskich, dlatego osoby chcące załatwić swoje sprawy w referatach: Komunikacji, Działalności Gospodarczej oraz Ewidencji Ludności - dział dowodów osobistych - powinny wziąć to pod uwagę. Ww. biura będą przyjmować mieszkańców w następujących godzinach:

 • poniedziałek - środa - od 7:00 do 14:00,
 • czwartek - od 7:00 do 16:00,
 • piątek - od 7:00 do 13:00.

Zmianie ulegną również godziny funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Wydziale Geodezji i Kartografii (pokój nr 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 52). Mieszkańcy będą przyjmowani w następujących godzinach:

 • poniedziałek - środa - od 7:00 do 14:00,
 • czwartek - od 7:00 do 16:00,
 • piątek - od 7:00 do 13:00.

O godzinę krócej będą pracowały także kasy urzędowe zlokalizowane w budynkach przy ulicach: Grunwaldzka 33 oraz Grunwaldzka 52a:

 • poniedziałek - środa - 7.00 - 14.00,
 • czwartek - 7.00 - 15.00,
 • piątek - 7.00 - 13.00.

Zmienią się także godziny czwartkowych przyjęć mieszkańców. W okresie od 2 lipca do 31 sierpnia br. Prezydent Miasta i Zastępcy będą przyjmowali w godz. 14:00-16:00.