Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jeleń"

18 czerwca 2018, 14:18

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Jeleń

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Jeleń"

Od 19 czerwca do 31 lipca 2018 r. będzie można zapoznać się z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego "Jeleń" w Jaworznie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dni robocze w godzinach pracy urzędu w Wydziale Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego przy ul. Grunwaldzkiej 52 w Jaworznie.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się 5 lipca 2018 r. (czwartek) w "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna (Dom Kultury w Jeleniu) ul. Wiosny Ludów 1 o godz. 15.00.

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, do 14 sierpnia 2018 r. może wnieść uwagi na piśmie.

Projekt oraz wzór uwagi można znaleźć również na stronie internetowej www.bip.jaworzno.pl w zakładce Planowanie przestrzenne / Dokumenty sporządzane / Projekt mpzp "Jeleń" w Jaworznie.