Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Plany miejscowe "Sfera południe" oraz rejon ul. Wandy

8 czerwca 2018, 13:09

Sfera południe

"Sfera południe"

Do 15 czerwca 2018 r. można składać wnioski do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego "Sfera południe" oraz w rejonie ul. Wandy, które będą sporządzane w granicach zaznaczonych na mapkach poniżej. Wnioski należy składać na piśmie w Kancelarii Urzędu Miejskiego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, pocztą lub elektronicznie.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości (numer i obręb działki), której dotyczy. Pełną treść ogłoszenia można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Planowanie Przestrzenne.

Więcej informacji: