Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Żłobek Miejski

6 czerwca 2018, 15:19

Żłobek Miejski

Żłobek Miejski

1 czerwca - zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Jaworznie - utworzony został Żłobek Miejski. Najmłodsi jaworznianie będą mogli skorzystać z opieki placówki niedługo, bo od września br., po przeprowadzonym uprzednio remoncie. Już teraz rodzice zainteresowani ofertą jaworznickiego żłobka mogą skontaktować się z dyrektorem tej instytucji.

Do 29 czerwca br. dyrektor żłobka dostępny będzie dla mieszkańców Jaworzna w siedzibie Żłobka przy ulicy 3 Maja 16 (budynek Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Jaworznie) we wtorki w godzinach od 11:00 do 15:00 i piątki w godzinach od 8:00 do 12:00.

Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku i funkcjonować będzie równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc. Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

Kolejne miejsca w żłobkach

Władze miasta nie zwalniają w polepszaniu warunków życia mieszkańcom. Przyjęty program "Jaworzno Wspiera Rodziny" w szybkim czasie zyskał bardzo mocne fundamenty. Decyzją prezydenta Pawła Silberta skierowano pakiet uchwał "żłobkowych" i poczyniono starania o uzyskanie dofinansowań z zewnątrz.

Gmina złożyła już kolejny wniosek na dofinansowanie kolejnych 70 miejsc w następnym publicznym żłobku. Lokalizacją będzie osiedle Podłęże. Na ten cel zagospodarowane zostaną pomieszczenia w obecnym Przedszkolu Miejskim Nr 26 przy ul. Towarowej.

- Plan jest jasny, w ubiegłym roku, wspólnie z mieszkańcami wystartowaliśmy z dużym programem społecznym "Jaworzno Wspiera Rodziny". Wywiązujemy się z jego zapisów, ustalamy kolejne kroki z rodzicami. Utworzenie żłobka z trzydziestoma miejscami zmierza do zakładanego finału. Już od września nowy żłobek wraz z dopłatami będzie stanowił realne wsparcie dla rodzin. Nie poprzestajemy na tym i już staramy się o utworzenie w 2019 roku kolejnych 70 miejsc dla dzieci - tym razem na Podłężu - mówi Monika Bryl, zastępca prezydenta. - Utworzenie łącznie 100 miejsc opieki nad najmniejszymi dziećmi jest naszym priorytetem i konsekwentnie realizujemy to zamierzenie - dodaje.