Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Trwa badanie statystyczne z zakresu rolnictwa

6 czerwca 2018, 14:29

fot. Urząd Statystyczny w Katowicach

fot. Urząd Statystyczny w Katowicach

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje, ze od 1 czerwca do 10 lipca 2018 r. na terenie województwa śląskiego będą prowadzone ankietowe badania rolnicze. Badania dotyczące pogłowia bydła, owiec, drobiu oraz produkcji zwierzęcej, a także pogłowia świń i produkcji żywca wieprzowego mają charakter obowiązkowy.

Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet, wywiadu telefonicznego przeprowadzonego przez teleankietera z respondentem oraz bezpośredniego wywiadu z respondentem (ze wspomaganiem komputerowym).

Badanie realizują ankieterzy statystyki publicznej - pracownicy Urzędu Statystycznego w Katowicach. Każdy ankieter posiada legitymację służbową oraz upoważnienie do przeprowadzania badań ankietowych.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 32 77 91 291 oraz 695 255 244, a także drogą mailową: D.Gwozdz@stat.gov.pl