Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

GEOsfera przykładem dobrych praktyk

24 maja 2018, 07:35

GEOsfera przykładem dobrych praktyk - fot. PIG PIB

GEOsfera przykładem dobrych praktyk - fot. PIG PIB

W środę, 23 maja 2018 r. w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, odbyła się konferencja konsultacyjna dotycząca Polityki Surowcowej Państwa (PSP). Spotkanie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostały zaprezentowane zagadnienia związane z upowszechnianiem wiedzy o istocie i roli ochrony dziedzictwa geologiczno-górniczego w rozwoju społeczno-gospodarczym regionów. W konferencji brali udział przedstawiciele rządu, władz lokalnych, świata nauki i przemysłu. Podczas spotkania skupiono się przede wszystkim na zagadnieniach poświęconych nowoczesnej edukacji w zakresie nauk o Ziemi - zarówno związanych z kształceniem na poziomie uniwersyteckim i zawodowym, jak i z edukacją pozaformalną, gdzie jaworznicka GEOsfera była przedstawiona jako przykład dobrych praktyk.

W panelu dyskusyjnym  poświęconym ochronie obiektów geologicznych i dziedzictwa górniczego, prowadzonym przez Agnieszkę Chećko z jaworznickiego Ośrodka Edukacji Ekologiczno - Geologicznej GEOsfera, wzięli udział Elżbieta Szumska - właścicielka Kopalni Złota w Złotym Stoku, kierujący Geoparkiem Kielce Michał Poros, szef Geoparku Przedgórze Sudeckie Robert Tarka, Maciej Maziarz z Centrum Rozwoju i Innowacji KGHM CUPRUM oraz reprezentująca Muzeum geologiczne Warszawskiego Oddziału Państwowego Instytutu Geologicznego Monika Krzeczyńska.

Fotografie dzięki uprzejmości PIG PIB
 

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek