Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkania prezydenta w dzielnicach - Szczakowa

17 maja 2018, 13:16

Spotkania prezydenta w dzielnicach - Szczakowa

Spotkania prezydenta w dzielnicach - Szczakowa

Szczakowa była trzecią z kolei dzielnicą, w której odbyło się spotkanie prezydenta miasta Pawła Silberta z mieszkańcami, w ramach cyklu "Piękniejsze Jaworzno, piękniejsze dzielnice".

Podobnie jak w Jeleniu i Ciężkowicach, spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia programów społecznych i najważniejszych projektów inwestycyjnych w mieście. Takie inicjatywy jak program Jaworzno Wspiera Rodziny jak i Jaworzno Przyjazne Seniorom służą mieszkańcom w całym mieście, skupiając się na wsparciu, pomocy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i aktywności. Aspekt programu Jaworzno Wspiera Rodziny dotyczący aktywności, będzie szeroko promowany w dzielnicach podczas pikników i festynów dla całych rodzin - w Szczakowej 8 lipca odbędzie się impreza w ramach projektu "Aktywna Dzielnica".

Kierownik Referatu Organizacyjnego w Wydziale Organizacyjnym i Kadr UM Barbara Proksa omówiła zasady nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego - mieszkańcy każdego z 20 obszarów mają do wykorzystania po 85 tys. zł na projekty osiedlowe oraz milion złotych na projekty ogólnomiejskie. Nabór wniosków JBO2019 rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy się 21 czerwca. W międzyczasie odbędzie się maraton pisania wniosków, w dwóch dogodnych terminach: w czwartek 7 czerwca br. i sobotę 9 czerwca br.

W części "Bliżej dzielnicy", Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Grzegorz Cyran przedstawił inwestycje w osiedlu. Jedną z nich jest projekt Miejskiego Centrum Integracji Transportu czyli przebudowa przestrzeni miejskiej przed budynkiem dworca PKP na centrum przesiadkowe. Jak zaznaczył Grzegorz Cyran, jest szansa na uzyskanie przez miasto większego dofinansowania na wykonanie tego zadania. Planowany termin realizacji to lata 2019-2020. Podczas spotkania naczelnik Cyran wyjaśnił zebranym również zależności i kwestie dotyczące dworca w Szczakowej - obiekt nie należy do miasta i nie ma uregulowanej własności w księgach wieczystych, w związku z tym gmina nie ma możliwości prawnych, by prowadzić tam jakiekolwiek prace, jednak - po otrzymaniu dofinansowania - miasto przebuduje przestrzeń bezpośrednio przylegającą do dworca.

Podczas spotkania prezes Wodociągów Józef Natonek przypomniał o najważniejszych projektach wodociągowych w dzielnicy, cały projekt kanalizacyjny dla Szczakowej, Pieczysk, Góry Piasku i Dobrej kosztował ponad 92 mln zł.

Przebudowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmująca wymianę ponad 3,5 km sieci, została już zrealizowana w ulicach: Kolejarzy, Kościuszki, Topolowej, Daszyńskiego, Ariańskiej, Parkowej, Cichej, Boya Żeleńskiego, Ogrodowej, Ariańskiej, Parkowej, Szklarskiej, Wróblewskiego. Pozostał ostatni etap w ulicy Jagiellońskiej. Wartość zadania, które zakończyło się w lipcu 2016 r., wyniosło ponad 2,6 mln zł, z czego 266 tys. zł pochodziło ze środków WFOŚIGW w Katowicach.

W latach 2018 - 2019 realizowany będzie drugi etap przebudowy sieci kanalizacyjnej w osiedlu Szczakowa. Inwestycja obejmie swym zakresem 2,4 km w ulicach: Kazimierza Wielkiego, Ujejskiego, Słowiańska, Piastowska. Planowany koszt inwestycji to 1,36 mln zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych Tomasz Jewuła, omówił i wskazał terminy ewentualnych prac w zasobie komunalnym gminy.

Podczas spotkania, mieszkańcy zwracali uwagę na zanieczyszczenie powietrze i w efekcie utrzymujący się nieprzyjemny zapach wydobywające się z przedsiębiorstw produkcyjnych, które funkcjonują na terenie Szczakowej. W związku z tym prezydent Silbert zapowiedział kontynuację kontroli tych firm. Prezes Wodociągów zapewnił również, że odprowadzenie ścieków przez te podmioty jest na bieżąco monitorowane i badane. Jednocześnie prezydent przypomniał mieszkańcom o tym, że przygotowywane jest nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które poprzez poprzez wnioski, uwagi i spostrzeżenia mieszkańców daje narzędzia wpływu i szansę na ograniczenie tego problemu. Mieszkańcy zgłaszali również swoje spostrzeżenia co do stanu zasobu komunalnego w dzielnicy, czystości i remontów infrastruktury w dzielnicy.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek