Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jaworzno skuteczne w pozyskiwaniu funduszy. Piknik DOFE

13 maja 2018, 19:59

Jaworzno skuteczne w pozyskiwaniu funduszy.

Jaworzno skuteczne w pozyskiwaniu funduszy.

Umiejętne pozyskiwanie środków zewnętrznych to motor napędowy wielu miast w naszym kraju. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej, przyspieszyło proces zmian inwestycyjnych, infrastrukturalnych i społecznych. Prezydent Paweł Silbert i jego współpracownicy latami planowali, a następnie składali wnioski i pozyskiwali ogromne fundusze na rozwój Jaworzna. Dlatego też podczas dzisiejszego pikniku DOFE, Jaworzno mogło się pochwalić całą gamą wykonanych inwestycji i projektów z dofinansowaniem unijnym.

Całkowita wartość projektów zrealizowanych w mieście przez szesnaście lat wynosi ponad miliard złotych! W tym, uzyskano ponad 650 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych. Na te ogromne kwoty składają się dotacje pozyskane z różnych źródeł: Funduszy Europejskich czy z budżetu państwa jak i środki, które miasto musiało zainwestować, żeby otrzymać poszczególne dotacje.

Organizowane Dni Otwarte Funduszy Europejskich mają przede wszystkim na celu pokazanie jak bliskie dla ludzi mogą być projekty sfinansowane ze środków unijnych. To nowe drogi, autobusy, parki, tereny rekreacji, nowe przestrzenie miejskie, kanalizacja. W Jaworznie ze środków pochodzących z UE wybudowano nowy rynek, bibliotekę, wykonano projekty kanalizacyjne i oczyszczalnię ścieków. Zaprojektowana i zbudowana została sieć dróg w ramach projektu Miasto Twarzą do Autostrady, powstał Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera, wkrótce perłą rekreacji zostanie odnowiona Sosina. Cały czas unowocześniany jest tabor autobusowy - to dzięki skutecznemu aplikowaniu o te środki, po Jaworznie jeżdżą najnowocześniejsze elektryczne autobusy. Wkrótce będziemy mogli podziwiać halę widowiskową w nowej odsłonie i nowoczesny parking dla rowerów z VELOSTRADĄ. Uzbrojone tereny inwestycyjne zyskują kolejnych nabywców.

Jaworzno rozwija się dzięki temu, że potrafi skutecznie aplikować, bronić wnioski konkursowe i pozyskiwać ogromne środki. Niemałą rolę pełni również umiejętność zabezpieczenia w budżecie wkładu własnego pod przyszłe projekty. Jaworzniccy urzędnicy podczas dzisiejszego pikniku promowali również programy społeczne, które w poszczególnych komponentach uzyskały zewnętrzne dofinansowanie.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek