Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Spotkania prezydenta w dzielnicach - Jeleń

10 maja 2018, 21:59

Spotkania prezydenta w dzielnicach - Jeleń

Spotkania prezydenta w dzielnicach - Jeleń

Jeleń, był kolejną dzielnicą, w której odbyło się spotkanie prezydenta miasta Pawła Silberta z mieszkańcami, w ramach cyklu "Piękniejsze Jaworzno, piękniejsze dzielnice".

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia programów społecznych i najważniejszych projektów inwestycyjnych w mieście. Takie inicjatywy jak program Jaworzno Wspiera Rodziny jak i Jaworzno Przyjazne Seniorom służą mieszkańcom w całym mieście, skupiając się na wsparciu, pomocy oraz zapewnieniu bezpieczeństwa i aktywności. Aspekt programu Jaworzno Wspiera Rodziny dotyczący aktywności, będzie szeroko promowany w dzielnicach podczas pikników i festynów dla całych rodzin - w Jeleniu 11 sierpnia i 20 października br. odbędą się imprezy w ramach projektu "Aktywna Dzielnica".

W tematyce ogólnomiejskiej, prezydent Paweł Silbert przedstawił założenia ostatnio uruchomionych programów społecznych, największe projekty infrastrukturalne realizowane w całym mieście, oraz ostatnie osiągnięcia Jaworzna w zakresie elektromobilności i innowacyjnych projektach, w których uczestniczymy. Prezydent zachęcił mieszkańców do skorzystania z nowej taryfy biletowej, która wejdzie w życie od czerwca tego roku - wszyscy będą mogli skorzystać z nowej oferty - m.in. bilet roczny będzie kosztował 180 zł, półroczny - 120 zł, a ulgowe połowę tych kwot.

W kolejnej dzielnicy, ważnym tematem był projekt "Zielone Jaworzno". Spotkanie było również dobrą okazją do przedstawienia mieszkańcom zasad nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ten temat omówiła Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny - mieszkańcy każdego z 20 obszarów mają do wykorzystania po 85 tys zł na projekty osiedlowe oraz milion złotych na projekty ogólnomiejskie. Nabór wniosków JBO2019 rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy się 21 czerwca. W międzyczasie odbędzie się maraton pisania wniosków, w dwóch dogodnych terminach: w czwartek 7 czerwca br. i sobotę 9 czerwca br.

W części "Bliżej dzielnicy", Naczelnik Wydziału Inwestycji Miejskich Grzegorz Cyran omówił inwestycje aktualnie prowadzone w osiedlu: budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 22 za ponad 700 tysięcy zł. - termin jego zakończenia to wrzesień 2018, ale już na obecnym etapie i zaawansowaniu robót, można sądzić, że boisko będzie oddane dużo wcześniej. Drugą oczekiwaną inwestycją, która ma być prowadzona w dzielnicy jest budowa parkingu przy ul. Zwycięstwa, na działce w pobliżu tamtejszej parafii. Ten projekt, po przetargu ma zostać wykonany do końca września 2018 roku. Dla mieszkańców ważną informacją była zapowiedź kontynuacji remontu dróg wokół rynku - wybudowanego w ramach projektu "Miasto 7 Rynków". Ulice okalające rynek zostaną odtworzone po pracach kanalizacyjnych wartych 3 mln zł, które już wkrótce się rozpoczną, a zakończenie planowane jest na koniec września 2018 roku.

Podczas zapowiedzi tej inwestycji, prezes Wodociągów Józef Natonek przypomniał o najważniejszych projektach w dzielnicy:

  • Wiosny Ludów - budowa kanalizacji sanitarnej w Jeleniu wzdłuż ul. Wiosny Ludów  w Jaworznie. Pierwszy etap dla tego zadania Swoim zakresem obejmował budynki od nr 2 do nr 64. Główny układ kanalizacyjny został wykonany wykopem otwartym, w którym to ułożone zostaną rury PCV o łącznej długości 800 metrów. Ewentualne przejścia pod drogą były wykonywane przewiertem. Koszt to 380 tys. zł. Termin zakończenia robót to listopad 2015. Etap drugi zadania był kontynuowany przez Wydział Inwestycji Miejskich który w rejonie ulicy Banasika i ulicy Inwestycyjnej wybudował sieć kanalizacji, nowy wodociąg oraz nawierzchnię asfaltową drogi.
  • Oczyszczalnia Jeleń Dąb - w 2015 roku oczyszczalnia Jeleń Dąb zyskała nowy blask. W zakresie inwestycji znalazły się takie zadania jak: modernizacja pompowni głównej oraz separatora piasku oraz remont i rozbudowę części biologicznej. Cześć biologiczna, została zhermatyzowana, co ma zmniejszyło uciążliwości zapachowe dla okolicznych mieszkańców. Rozbudowa oczyszczalni ścieków była częścią II fazy unijnego projektu "Modernizacja  i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna". Sama renowacja oczyszczalni, kosztowała ponad 18 mln zł i podzielona została na pięć, najważniejszych etapów: budowę nowego odcinka biologicznego, modernizację osadnika wstępnego, montaż nowej stacji separacji piasku, remont "starej" części biologicznej i odnowienie osadników wtórnych. W planach jest II etap modernizacji oczyszczalni, a dokładnie jej części mechanicznej.
  • Jeleń Łęg - w dzielnicy trwają ostatnie prace związane z budową kanalizacji sanitarnej. Jej koszt to prawie 5 milionów zł brutto. Zakres 9 km sieci sanitarnej dla 1200 osób. Inwestycja była częścią piątego etapu projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna". Od 30 czerwca mieszkańcy będą mogli przy dużym wsparciu spółki rozpocząć budowę prywatnych podłączeń kanalizacyjnych.
  • Jeleń Rynek - Ponad 3 mln złotych ma kosztować budowa kanalizacji sanitarnej oraz projekt nowego wodociągu w rejonie osiedla Jeleń Rynek. 24 kwietnia Wodociągi Jaworzno podpisały umowę na realizacje tego zadania z konsorcjum firm: Universal Energy sp. z o.o. oraz Budomax sp. z o.o. z Mysłowic. Przekazanie placu budowy ma wkrótce nastąpić.

Wraz z nowo planowaną inwestycją w otoczeniu oczyszczalni ścieków, łącznie w projekty wodociągowe (kanalizacyjne) w dzielnicy zainwestowane zostało 50 mln zł.

Dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów Paweł Bednarek, podsumował inwestycje oraz remonty infrastrukturalne zrealizowane przez MZDiM. Inwestycje w budowę dróg gruntowych i chodników to koszt ponad 4,2 mln zł w okresie od 2014 do 2018 roku. Do tego dochodzą inne remonty nawierzchni, wymiany znaków, wiat przystankowych, latarni i inne prace bieżące. Naczelnik Wydziału Urbanistyki i Architektury Teobald Jałyński zaprosił na spotkanie, które wkrótce będzie zorganizowane w dzielnicy, a dotyczyć będzie tworzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego - tak jak w przypadku innych dzielnic, to duża szansa i od tego jak mieszkańcy włączą się w proces konsultacyjny będą zależeć zapisy dokumentów planistycznych.

Tematem, który całkiem niedawno był mocno słyszalny i widoczny w dzielnicy była opieka zdrowotna. W krótkiej prezentacji Prezes ZLO Jacek Nowak wyjaśnił zasady funkcjonowania placówek medycznych spółki w Jaworznie oraz przedstawił plany rozwojowe dla dzielnicy Jeleń. W trakcie dyskusji z mieszkańcami wyjaśnił również, że poziom kontraktowania z NFZ, jak i ilość pacjentów nie pozwalają na zatrudnienie na pełny etat lekarza pediatry w przychodni w Jeleniu, natomiast w przypadku, gdy parametry się zmienią - ilość małych pacjentów wzrośnie i osiągnięty zostanie odpowiedni wskaźnik wymagany do kontraktowania - rozważone zostanie zwiększenie obecności pediatry w przychodni w Jeleniu.

Drogi i chodniki w Jeleniu Łęgu, odtworzenia po budowie kanalizacji, zabezpieczenie mieszkańców przed  skutkami wód opadowych, zanieczyszczenie powietrza, a także inwestycje dużych podmiotów w dzielnicy były tymi zagadnieniami wokół, których toczyła się dyskusja.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek