Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Zielone Jaworzno" - wciąż można składać wnioski

8 maja 2018, 13:07

Zielone Jaworzno - wciąż można składać wnioski

"Zielone Jaworzno" - wciąż można składać wnioski

Prezydent Miasta Jaworzna zaprasza mieszkańców do uczestnictwa w projekcie pt. "Zielone Jaworzno - montaż odnawialnych źródeł energii w budynkach jednorodzinnych". Miasto zamierza pozyskać środki finansowe na dofinansowanie inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Cały czas mieszkańcy mogą składać wnioski na listę rezerwową.

Zainteresowanie mieszkańców projektem jest bardzo duże. Cieszymy się, że jaworznianie tak chętnie chcą korzystać z odnawianych źródeł energii.

Projekt zakłada dofinansowanie 85 proc. kosztów netto zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych o mocy od 2 do 5 kWp lub zakupu i montażu instalacji solarnych do podgrzewania c.w.u. na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których nie prowadzi się działalności gospodarczej.

Kolektory słoneczne pozwalają na ogrzewanie c.w.u. ciepłem słonecznym w miesiącach maj-wrzesień, instalacje fotowoltaiczne produkują energię elektryczną i umożliwiają obniżenie rachunków od 1200 zł do nawet 3000 zł rocznie.

Deklarację uczestnictwa wraz z ankietą można składać przez cały okres trwania projektu w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie, Plac Górników 5, pokój nr 121. Złożone wnioski trafią na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji lub usunięcia uczestnika zakwalifikowanego do programu na jego miejsce, zgodnie z regulaminem, wejdzie uczestnik z listy rezerwowej.

Zasady wstępnego naboru i uczestnictwa w projekcie oraz druki formularzy można znaleźć na stronie internetowej www.um.jaworzno.pl oraz www.bip.jaworzno.pl w zakładce: dotacje unijne - montaż oze w budynkach jednorodzinnych jak również w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Jaworznie Plac Górników 5.

Do pobrania: