Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Piękniejsze Ciężkowice - pierwsze spotkanie z cyklu "Piękniejsze dzielnice" za nami

7 maja 2018, 21:00

W Ciężkowicach odbyło się pierwsze z cyklu spotkań prezydenta miasta w dzielnicach. Mieszkańcy licznie pojawili się na spotkaniu. Poruszono wiele tematów, zarówno o charakterze ogólnomiejskim, jak i dzielnicowym. Zapraszamy do relacji ze spotkania.

W tematyce ogólnomiejskiej, prezydent przedstawił założenia ostatnio uruchomionych programów społecznych, największe projekty infrastrukturalne realizowane w całym mieście, oraz ostatnie osiągnięcia Jaworzna w zakresie elektromobilności i innowacyjnych projektach, w których uczestniczymy. Prezydent zachęcił mieszkańców do skorzystania z nowej taryfy biletowej, która wejdzie w życie od czerwca tego roku – wszyscy będą mogli skorzystać z nowej oferty - m.in. bilet roczny będzie kosztował 180 zł, półroczny - 120 zł, a ulgowe połowę tych kwot.

W przedsięwzięciach związanych z elektromobilnością widzę szansę na pojawienie się nowych możliwości przyciągania ciekawych, innowacyjnych przedsiębiorstw i zakładów pracy – to z kolei szansa na nowe zakłady pracy, ambitne i lepiej płatne zajęcia dla mieszkańców – mówił prezydent Paweł Silbert.

Sporym zainteresowaniem cieszył się temat ograniczenia niskiej emisji w dzielnicy. Prezydent Paweł Silbert zapowiedział nowy projekt „Zielone Jaworzno” - „chcemy by mieszkańcy mieli szansę na zmianę źródeł zasilania na takie, które będą mogły być ekologiczne, nie pyliły, nie zanieczyszczały środowiska. Takim działaniem, którym chcemy zainteresować mieszkańców jest projekt, który zakłada dofinansowanie do montażu i zakupu urządzeń solarnych i fotowoltaicznych. Do 7 maja zbieraliśmy wnioski tych osób, które chciałyby się zgłosić do projektu, zamknęliśmy listę główną, ale można jeszcze zgłaszać się do programu na listę rezerwową. Będziemy przewodnikiem w tych staraniach, pomożemy uzyskać wszystkie zgody i będziemy starać się o uzyskanie dofinansowania."

Dzisiejsze spotkanie było również dobrą okazją do przedstawienia mieszkańcom zasad nowej edycji Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego. Ten temat omówiła Sekretarz Miasta Ewa Sidełko-Paleczny - mieszkańcy każdego z 20 obszarów mają do wykorzystania po 85 tys zł na projekty osiedlowe oraz milion złotych na projekty ogólnomiejskie. Nabór wniosków JBO2019 rozpocznie się 1 czerwca, a zakończy się 21 czerwca. W międzyczasie odbędzie się maraton pisania wniosków, w dwóch dogodnych terminach: w czwartek 7 czerwca br. i sobotę 9 czerwca br.

W tematach dzielnicowych, prezydent przypomniał o projekcie „Miasto 7 Rynków” w Ciężkowicach i z pierwotnie planowanym miejscem na zagospodarowanie terenu. Teren, który był brany pod uwagę – przy ul. Ks. Mroczka, tuż za parafią - niestety nie może zostać przeznaczony na ten cel, dlatego też prezydent Paweł Silbert i naczelnik Grzegorz Cyran zaproponowali, by zrealizować w ramach tego projektu Ośrodek Kulturalny w dzielnicy, z ładnie zaprojektowaną przestrzenią przed obiektem i za nim (w ramach zadania JBO). W wyremontowanym budynku po byłej noclegowni swoje miejsce znajdzie Klub Wega oraz zespół śpiewaczy Ciężkowianek. Budynek zyska nowocześniejszą bryłę, elegancką elewację i zupełnie nowe pomieszczenia. Ośrodek będzie służył lokalnej społeczności jako miejsce spotkań, kultury i integracji w dzielnicy, wypięknieje także plac przed Ośrodkiem o nowe ławeczki, krzewy i małą architekturę.

Prezes Wodociągów – Józef Natonek, podziękował mieszkańcom za efektywne podłączenie się do sieci kanalizacyjnej, która w Ciężkowicach i Pieczyskach została wybudowana kosztem 50 mln zł. Dzięki skutecznie realizowanej polityce budowy nowych sieci w mieście, mieszkańcy Ciężkowic są liderem w skali całego miasta w podłączaniu się do kanalizacji. Osoby, które jeszcze nie podpięły się do nowej sieci, mogą skorzystać z kompleksowej oferty jaworznickich Wodociągów - budowy przyłączy, zasypania starego zbiornika, pozyskania dofinansowania, rozłożenia płatności na raty lub też odłożenia płatności w czasie.

W Ciężkowicach na bieżąco realizowane są budowy dróg gruntowych – 50 odcinków takich dróg, blisko domów zostało wykonanych od 2014 roku przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów za kwotę prawie 3 mln zł. W dzielnicy wymieniane i zabudowywane są również nowe wiaty na przystankach. MZDiM modernizuje skrzyżowania poprawiając na nich bezpieczeństwo. Kwestie związane z bezpieczeństwem są dla MZDiM obecnie priorytetem, dlatego również na przejściu Ciężkowice Kościół-Delikatesy zainstalowane zostaną inteligentne rozwiązania poprawiające bezpieczeństwo. W najbliższym czasie kolejne nawierzchnie zyskają asfaltowe nakładki.

Prezydent przypomniał mieszkańcom o tym, że przygotowywane jest nowe studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, które daje szansę na rozpatrywanie propozycji budowy nowych połączeń drogowych w planie dla Ciężkowic. Problemem w dzielnicy są kwestie własności terenu, nie wszystkie działki należą do miasta – potrzebne są decyzje właścicieli nieruchomości o ich przekazaniu na cele inwestycyjne, a jak określił to naczelnik wydziału urbanistyki i architektury Teobald Jałyński: „największą bolączką w planowaniu dróg w mieście, głównie dotyczącą Ciężkowic, są własności terenów i mała ilość wjazdów i wyjazdów – ta dzielnice ma dwie drogi dojazdowe i wylotowe, które należy udrożnić i to jest zadaniem nowo tworzonego planu, a mieszkańcy zyskają narzędzia do ewentualnych użyczeń terenów pod inwestycje drogowe w dzielnicach."

Dalsze dyskusje toczyły się w obszarze inwestycji kolejowych, remontów dróg i chodników w dzielnicy. Mieszkańcy sugerowali również zwiększenie ilości połączeń autobusowych – te uwagi zostały odnotowane przez przedstawicieli MZDiM. Padały także propozycje dotyczące nowych funkcji, które mogą zostać włączone w działalność Ośrodka Kultury.

ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek