Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

"Piękniejsze Dzielnice" już od 7 maja!

27 kwietnia 2018, 14:33

Spotkanie pn. Piękniejsze Ciężkowice - 7 maja 2018 r.

Spotkanie pn. Piękniejsze Ciężkowice - 7 maja 2018 r.

Rozpoczynamy cykl spotkań Prezydenta Pawła Silberta z mieszkańcami Jaworzna pn. "Piękniejsze dzielnice".

Pierwsze z nich, z lokalną społecznością Ciężkowic, odbędzie się już 7 maja 2018 r. w Szkole Podstawowej Nr 18, od godz. 17.00.

Będziemy rozmawiali o sprawach ogólnomiejskich, m.in. o nowych programach poprawy życia dla rodzin i seniorów, o nowych inwestycjach i remontach, a także dalszej modernizacji infrastruktury miejskiej (w tym także o sprawach komunikacyjnych). Duży nacisk zostanie położony na sprawy bezpośrednio ważne dla Ciężkowic, czyli np.
inwestycje zw. z kanalizacją, z nowymi drogami i chodnikami czy projektami w ramach Jaworznickiego Budżetu Obywatelskiego.

Następne spotkanie (w tej samej formule, czyli i z tematyką ogólnomiejską, i ściśle lokalną) odbędzie się 10 maja 2018 r. w Jeleniu.

A kolejne "Piękniejsze Dzielnice" już w następnych tygodniach; zaplanowane tak, aby każdy mieszkaniec miał możliwość uczestniczenia i porozmawiania o bieżących i istotnych dla niego kwestiach.