Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji
Szczepienia przeciwko COVID-19 >
Jak załatwić sprawę
w Urzędzie Miejskim

Czipowanie zwierząt

20 kwietnia 2018, 12:15

Czipowanie zwierząt

Czipowanie zwierząt

Po raz kolejny Jaworzno przystąpiło do programu znakowania zwierząt. W ramach stosownej umowy zawartej pomiędzy miastem a lecznicą dla zwierząt, jaworzniccy właściciele czworonogów dobrowolnie i bezpłatnie mogą zaczipować swojego pupila.

Problem bezdomnych zwierząt czy też tych, które się zagubiły, nie jest obcy mieszkańcom naszego miasta. Jedną z form radzenia sobie ze wspomnianymi zagadnieniami jest elektroniczne znakowanie psów i kotów poprzez wszczepienie im pod skórę mikroprocesora tzw. czipa.

Czym jest czipowanie? Jest to doskonała metoda zapobiegania bezdomności zwierząt umożliwiająca w przypadku zaginięcia zwierzęcia szybkie ustalenie jego właściciela. Specjalnym czytnikiem można odczytać numer czipa i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie danych uzyskać informacje o właścicielu. Umożliwia to praktycznie natychmiastowe powiadomienie go o odnalezieniu czworonoga. Elektroniczny czip z zakodowanym niepowtarzalnym numerem jest wielkości ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest on wprowadzany podskórnie na szyi lub między łopatkami i może działać nawet kilkadziesiąt lat. Elektroniczne oznakowanie jest również niezbędnym wymogiem, aby podróżować z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.

Usługa elektronicznego znakowania będzie wykonywana w przypadku wypełnienia przez właściciela zwierzęcia stosownego formularza, w którym wyrazi on zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z ewidencją zwierzęcia i właściciela. W przypadku psów, dodatkowym wymogiem jest posiadanie aktualnego dowodu szczepienia przeciwko wściekliźnie (obowiązek zaszczepienia psa przeciw wściekliźnie i pokrycie kosztów szczepienia spoczywa na właścicielu psa).

Informacje z danymi o oznakowanych zwierzętach będą na bieżąco wprowadzane przez lecznicę dla zwierząt do Międzynarodowej Bazy Danych SAFE-ANIMAL umożliwiającej identyfikację zwierząt i właścicieli.

Koszty elektronicznego znakowania pokrywa w całości Gmina do wyczerpania limitu środków finansowych przeznaczonych w roku bieżącym na ten cel.

Adres przychodni weterynaryjnej świadczącej w br.usługi w zakresie bezpłatnego elektronicznego znakowania zwierząt:

DOGTOR MIAU
I. Stepańczak-Opydo, J. Kukla S. C.
43-600 Jaworzno
ul. Grunwaldzka 215
tel. 535-871-014

Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego, Plac Górników 5, pok 117, tel. (32) 618 17 67 lub 618 17 60 w godzinach pracy urzędu.

***

Bezpłatna akcja sterylizacji kotów

Urząd Miasta Jaworzna informuje, że rozpoczyna się bezpłatna akcja sterylizacji i kastracji miejskich kotów wolno żyjących. Celem akcji jest ograniczenie populacji kotów wolno żyjących, a nie całkowite usunięcie ich ze środowiska. Koty są ważnym elementem ekosystemu miejskiego, gdyż chronią nas przed gryzoniami. Usługa sterylizacji/ kastracji kotów wolno żyjących będzie wykonywana, po doprowadzeniu ich do lecznicy przez opiekunów społecznych, po uzyskaniu skierowania na zabieg, wydanego w Wydziale Komunalnym i Ochrony Środowiska, Urzędu Miejskiego w Jaworznie. Wydanie skierowania na zabieg poprzedzone jest złożeniem w w/w Wydziale przez opiekuna społecznego stosownego wniosku.

Koty poddane zabiegom sterylizacji lub kastracji zostaną równocześnie zaczipowane i oznakowane w sposób widoczny, co umożliwi ich odróżnienie i zapewni, że nie będą powtórnie wyłapywane. W uzasadnionych przypadkach, po wykonaniu zabiegu, koty będą zaopiekowane przez opiekunów społecznych na czas rekonwalescencji. Po okresie rekonwalescencji będą wypuszczane do miejsc ich naturalnego bytowania.