Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jak szukać pracy przez Instant.Job?

19 kwietnia 2018, 10:00

fot. PUP Jaworzno

fot. PUP Jaworzno

18 kwietnia br. w siedzibie jaworznickiego Urzędu Pracy odbyły się warsztaty testujące mobilną aplikację Instant.Job - rozwiązania upraszczającego proces rekrutacji pracodawcom jak i osobom młodym, szczególnie w przypadku ofert pracy sezonowej, krótkookresowej.

Innowator pomysłu - gliwicki Klaster Innowacji Społecznych, zademonstrował jak można przejść rekrutację w paru kliknięciach, dzięki czemu aplikujący na sezonowe stanowiska pracy będą mogli w szybki sposób znaleźć zatrudnienie oraz zdobyć doświadczenie zawodowe, natomiast pracodawcy znacznie skrócą czas poszukiwania kadry.

Pracodawcy i osoby młode testowali jak użytkować aplikację, zgłaszając pomysłodawcom uwagi i propozycje zmian w jej działaniu. W trakcie warsztatów odbyła się także krótka prelekcja z zakresu prawa pracy, podczas której omówiono zasady zawierania umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych. W warsztatach uczestniczyło 21 osób testujących aplikację.

ObrazekObrazekObrazekObrazek