Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Sesja Rady Miejskiej - projekty uchwał

16 kwietnia 2018, 10:30

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

Najbliższa Sesja Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek, 26 kwietnia 2018 r.

W czwartek, 26 kwietnia br. o godz. 9.00 w sali obrad Urzędu Miejskiego odbędzie się sesja Rady Miejskiej. W planowanym porządku obrad znalazło się 15 punktów. Sesja będzie relacjonowana "na żywo" na miejskiej stronie internetowej w zakładce "Sesja Rady Miejskiej - opis live".

Pełna lista spraw, którymi zajmą się Radni przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Miejskiej w Jaworznie.
 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. miasta Jaworzna.
 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Jaworzna na lata 2018-2029.
 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie zmieniający uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Stypendialnego dla Uczniów Szczególnie Uzdolnionych - "Stypendium Prezydenta Miasta Jaworzna".
 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia zasad udzielania stypendiów uzdolnionym uczniom.
 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie podziału miasta Jaworzna na stałe obwody głosowania.
 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych związanych z przygotowaniem części budżetu miasta Jaworzna na 2019 rok.
 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie miasta Jaworzna.
 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla nowego odcinka linii 220 kV Byczyna - Jamki w Jaworznie.
 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Jaworznie w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 8 w Jaworznie.
 13. Informacja o międzysesyjnej działalności Prezydenta Miasta Jaworzna.
 14. Interpelacje, wolne wnioski i informacje radnych.
 15. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o wnioskach mieszkańców.

Archiwalne zapisy sesji oraz transmisje z bieżącej można obejrzeć w zakładce Sesje Rady Miejskiej Live.