Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Jestem bezpieczny i potrafię pomóc

12 kwietnia 2018, 12:20

Jestem bezpieczny i potrafię pomóc

Jestem bezpieczny i potrafię pomóc

Jestem bezpieczny i potrafię pomóc - pod takim hasłem odbywały się dzisiaj w Domu Kultury w Jeleniu zajęcia edukacyjne prowadzone przez Profilaktyka Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie mł. asp. Monikę Śliwińską. Dzieci poznały zasady bezpiecznego poruszania się po drodze, dowiedziały się również jak udzielać pierwszej pomocy przedmedycznej. Poznały również działanie AED - automatycznego defibrylatora zewnętrznego.

W trakcie warsztatów z dziećmi i młodzieżą spotkał się prezydent Paweł Silbert, a także radni Rady Miejskiej - Anna Lichota i Janusz Papuga.

Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzieli się m.in. o tym jak ważne jest noszenie odblasków. Pamiętajmy, że kiedy dochodzi do zdarzenia drogowego z udziałem pieszego, to właśnie pieszy odnosi najpoważniejsze obrażenia. Dlatego podczas prelekcji mł. asp. Monika Śliwińska przypominała, aby nosić odblaski w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu drogowego. To nie tylko wymóg przepisów prawa, ale przejaw troski o własne bezpieczeństwo.

Na miejscu byli także przedstawiciele Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, którzy uczyli dzieci i młodzież zasad udzielania pierwszej pomocy.

Organizatorami wydarzenia są Komenda Miejska Policji w Jaworznie oraz "Archetti" Orkiestra Kameralna Miasta Jaworzna.

Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek
Obrazek