Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ile cukru, soli i kalorii?

4 kwietnia 2018, 14:53

Ile cukru, soli i kalorii?

Ile cukru, soli i kalorii?

Już 9 kwietnia o godz. 11.30 w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Jaworznie odbędzie się organizowane przez Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o.o. spotkanie skierowane do dyrektorów i pracowników zakładów żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży oraz właścicieli firm cateringowych dostarczających posiłki do placówek opieki nad dziećmi i młodzieżą. Głównym tematem prelekcji będą zasady zbiorowego żywienia.

Program spotkania:

 • godz. 11:30 - Rozpoczęcie spotkania - przywitanie i przedstawienie tematu oraz prelegentów - Prezes ZLO Sp. z o.o. Jacek Nowak
 • godz.11:40 - Przedstawienie przebiegu spotkania: ramy czasowe, plan spotkania - Jolanta Wójcik-Machejek, ZLO Sp. z o.o.
 • godz.11:45 - Zaburzenia odżywiania u dzieci i młodzieży - Wojciech Wilk, dietetyk ZLO Sp. z o.o.
 • godz.12:30 - Przerwa kawowa
 • godz.12:45 - Zasady zbiorowego żywienia (Jolanta Wójcik-Machejek):
  • dzieci do 3. roku życia zgodnie ze zmianą ustawy o opiece nad dzieckiem do lat 3 obowiązującą od 01.01.2018 r.,
  • dzieci i młodzieży od 4. do 18. roku życia zgodnie z Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U. 2016, poz. 1154),
  • dzieci i młodzieży zgodnie z najnowszymi normami żywienia z 21.12.2017 r.
 • godz. 14:15 - Zasady identyfikacji alergenów oraz wyliczania wartości odżywczej posiłków zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie przekazywania konsumentom informacji na temat żywności (Jolanta Wójcik-Machejek).
 • godz. 14:30 - Podsumowanie i dyskusja, udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania.