Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta

28 marca 2018, 13:53

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta

Ograniczenie handlu w niedzielę i święta

1 marca 2018 roku weszła w życie ustawa ograniczająca handel oraz wykonywanie czynności związanych z handlem w niedziele i święta. Co do zasady, przepisy prawa zakazują prowadzenia w placówkach handlowych handlu i czynności z nim związanych w niedziele i święta. Zakaz obowiązuje w placówkach handlowych, przez które należy rozumieć wszystkie obiekty, w których prowadzony jest handel oraz wykonywane są czynności związane z handlem, a zatem: sklepy, stoiska, stragany, hurtownie, składy węgla, składy materiałów budowlanych, domy towarowe, domy wysyłkowe oraz biura zbytu.

Zakaz dotyczy placówek handlowych, w których czynności handlowe wykonują pracownicy przedsiębiorcy. Oznacza to, że w placówce handlowej, w której handel prowadzony jest przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną wyłącznie osobiście, we własnym imieniu i na własny rachunek, zakaz nie będzie obowiązywał i taka placówka będzie mogła prowadzić handel w każdą niedzielę.

ZAKAZ HANDLU NIEDZIELNEGO WDRAŻANY STOPNIOWO

Zakaz niedzielnego handlu wdrażany jest stopniowo. Przez pierwsze lata obowiązywania ustawy zakaz handlu nie będzie obejmował wszystkich niedziel. W okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2018 roku zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje w pierwszą i ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. W okresie zaś od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2019 roku zakaz handlu nie będzie obowiązywał w ostatnią niedzielę każdego miesiąca kalendarzowego. Zakaz obejmie, co do zasady (o wyjątkach mowa niżej), wszystkie niedziele dopiero od 2020 roku. Za dwa lata regułą będzie to, że wszystkie placówki handlowe objęte zakazem będą w niedziele nieczynne. Konsumenci będą mogli wówczas robić zakupy w niedzielę bez ograniczeń tylko 7 razy w roku, bowiem tyle niedziel handlowych przewiduje ustawa.

USTAWOWE NIEDZIELE HANDLOWE, W KTÓRE ZROBIMY ZAKUPY BEZ OGRANICZEŃ

Przepisy ustanawiają zakaz niedzielnego handlu w placówkach handlowych, utrzymując jednakże w mocy od lat funkcjonującą zasadę "przedświątecznych niedziel handlowych". Spod zakazu wyłącza się bowiem kilka niedziel, w tym te, które przypadają przed świętami bożonarodzeniowymi i wielkanocnymi. Zakaz handlu nie będzie w ogóle obowiązywał w:

 1. kolejne dwie niedziele poprzedzające pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 2. niedzielę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy;
 3. ostatnią niedzielę przypadającą w styczniu, kwietniu, czerwcu i sierpniu.

NIEKTÓRE PLACÓWKI BĘDĄ MOGŁY FUNKCJONOWAĆ W KAŻDĄ NIEDZIELĘ

W ustawie przewidziano 32 wyjątki od zakazu handlu w niedzielę i święta. Zakaz handlu nie będzie obowiązywał m.in.:

 • na stacjach paliw płynnych;
 • w kwiaciarniach;
 • w aptekach i punktach aptecznych;
 • w zakładach leczniczych dla zwierząt;
 • w sklepach z pamiątkami lub dewocjonaliami;
 • w placówkach handlowych, w których przeważająca działalność polega na handlu prasą, biletami     komunikacji miejskiej, wyrobami tytoniowymi, kuponami gier losowych i zakładów wzajemnych;
 • w placówkach pocztowych;
 • w placówkach handlowych w obiektach infrastruktury krytycznej;
 • w placówkach handlowych w zakładach hotelarskich;
 • w placówkach handlowych w zakładach prowadzących działalność w zakresie kultury, sportu,     oświaty, turystyki i wypoczynku;
 • w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych    imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one    zlokalizowane w halach targowych;
 • w placówkach handlowych na dworcach oraz w portach i przystaniach w zakresie związanym    z  bezpośrednią obsługą podróżnych;
 • w placówkach handlowych w portach lotniczych;
 • w sklepach internetowych i na platformach internetowych;
 • w piekarniach, cukierniach i lodziarniach, w których przeważająca działalność polega na handlu    wyrobami piekarniczymi i cukierniczymi;
 • w placówkach handlowych, w których przeważającą działalnością jest działalność gastronomiczna;
 • w przypadku handlu kwiatami, wiązankami, wieńcami i zniczami przy cmentarzach;
 • w zakładach pogrzebowych.

Zakaz handlu nie obejmuje także m.in.: placówek handlowych w zakładach leczniczych podmiotów leczniczych i innych placówkach służby zdrowia przeznaczonych dla osób, których stan zdrowia wymaga całodobowych lub całodziennych świadczeń zdrowotnych, a także stref wolnocłowych, handlu towarami z automatów, rolniczego handlu detalicznego oraz hurtowni farmaceutycznych.

NIEDZIELE HANDLOWE W 2018 ROKU. KONSUMENCIE, TE DATY WARTO ZAPAMIĘTAĆ!

W 2018 roku spod zakazu handlu wyłączonych jest łącznie 21 niedziel. W zamieszczonej poniżej tabeli przedstawiono wykaz niedziel handlowych, w które w bieżącym roku kalendarzowym konsumenci będą mogli zrobić zakupy bez ograniczeń.

Obrazek