Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Żłobek i dopłaty od września

27 marca 2018, 16:16

Podczas dzisiejszej sesji Rady Miejskiej, radni przyjęli uchwały wchodzące w skład pakietu uchwał „żłobkowych”. Tym samym, zgodnie z propozycją Prezydenta Pawła Silberta i po konsultacjach ze środowiskiem rodziców oraz właścicielami prywatnych podmiotów zajmujących się opieką nad małymi dziećmi, w mieście utworzony zostanie żłobek publicznych. Ważnym elementem pakietu jest uchwała regulująca wysokość dofinansowania dla prywatnych podmiotów prowadzących żłobki i klubiki dziecięce w wysokości 300 zł miesięcznie na każde dziecko objęte opieką.

Zgodnie z założeniami, nowa placówka powstanie we wrześniu tego roku, w budynku przy ul. 3 Maja 16 i funkcjonować będzie w nim równolegle z przedszkolem. W tym czasie uruchomiony zostanie także system dotacji dla niepublicznych żłobków i klubów dziecięcych - po konsultacjach kwota została ustalona na 300 zł dopłaty dla każdego dziecka. W publicznym żłobku miejsce znajdzie 30 dzieci, w prywatnych podmiotach funkcjonuje obecnie ponad 170 miejsc. Zapewne nowe formy wsparcia rodzin, spowodują że w mieście uruchomione zostaną nowe punkty opieki nad dziećmi.

Przypomnijmy, że staraniem prezydenta miasta, Jaworzno uzyskało zakładaną, maksymalną kwotę 600 tys. zł. z rządowego programu „Maluch+”. Ponadto jaworznickie niepubliczne żłobki i klubiki dziecięce również otrzymały wsparcie z rządowego programu.

Wszystkie informacje dotyczące naboru, zasad i trybu udzielania dotacji będą wkrótce dostępne na stronie www.um.jaworzno.pl oraz w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych, a także w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu.

Obrazek
Obrazek