Blank gif

Blank gif

Licznik zadłużenia miasta
Więcej informacji

Zalecenia Ministerstwa Zdrowia - materiał informacyjny w sprawie koronawirusa

Odcinek Trasy Śródmiejskiej otwarty już od 29 marca

22 marca 2018, 11:04

Fot. Facebook/jaworznoPL

Fot. Facebook/jaworznoPL

Jeszcze przed świętami Wielkanocnymi, wróci ruch na zamkniętym w styczniu odcinku Trasy Śródmiejskiej. Zmieni się tymczasowa organizacja ruchu i kierowcy będą mogli przejeżdżać przez główny fragment obwodnicy miasta bez przeszkód.

Korzystne warunki pogodowe i starania firmy Banimex wykonującej zlecone prace oraz nadzór pracowników z Wydziału Inwestycji Miejskich, spowodowała przyspieszenie robót i planowane na czwartek 29 marca br. oddanie do użytku zamkniętego w styczniu fragmentu Trasy Śródmiejskiej. Zamknięcie śladu DK79 związane było z realizacją jednego z etapów dużej inwestycji jaką jest budowa Velostrady. Pod wyłączonym z ruchu odcinkiem Trasy Śródmiejskiej nadal prowadzona jest budowa tunelu, który połączy odcinki pierwszej w Polsce bezkolizyjnej drogi dla rowerów i pieszych. Zamknięcie Trasy Śródmiejskiej przewidziane było pierwotnie do końca czerwca - wykonawca robót dołożył starań, by przyspieszyć roboty i skrócić zamknięcie drogi.

Po przywróceniu płynnego przejazdu na Trasie Śródmiejskiej, zmieni się organizacja ruchu w Śródmieściu. Pierwszeństwo przejazdu odzyska ulica Kolejowa w obu kierunkach, na skrzyżowaniu przy Galenie ul. Grunwaldzka będzie ponownie drogą podporządkowaną. Prosimy o zwracanie uwagi na znaki i zachowanie szczególnej ostrożności.

Obrazek